MOMENTUM uniek onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade microplastics

Door het gebruik van plastic materialen komen kleine plastic deeltjes, micro- en nanoplastics (MNPs), terecht in onze leefomgeving. De mogelijke effecten hiervan op onze gezondheid  is niet goed onderzocht. In het MOMENTUM onderzoeken we vanuit verschillende invalshoeken de effecten op de humane gezondheid zodat de risico’s beter kunnen worden ingeschat.

Het gebruik van plastic materialen, waaronder bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, textiel en rubberen banden, leidt tot het vrijkomen van kleine plastic deeltjes in het milieu. Deze kleine plastic deeltjes, ook wel micro- en nanoplastic partikels en kort MNPs genoemd, zijn gevonden in onze leefomgeving, inclusief ons drinkwater en onze voeding. Aan welke en hoeveel van deze MNPs we precies worden blootgesteld en wat de mogelijke gezondheidseffecten zijn is nog niet goed onderzocht. Recent onderzoek, uitgevoerd in het ZonMw programma Plastics and Health, duidt erop dat MNPs uit onze omgeving in het menselijk lichaam terecht kunnen komen en daar mogelijk verstorende effecten kunnen hebben op bijvoorbeeld ons afweersysteem.

Meer kennis over mogelijke gezondheidseffecten

MOMENTUM bouwt voort op de bevindingen van het Plastics and Health programma van ZonMW, en heeft als doel effecten van MNPs op onze gezondheid vast te stellen en uiteindelijk te voorkomen. Vanuit verschillende disciplines werken onderzoekers van universiteiten, academische ziekenhuizen, en onderzoeksorganisaties samen met bedrijven en belangrijke stakeholders.

Allereerst worden methoden ontwikkeld om MNPs te analyseren en te meten in het menselijk lichaam. Daarnaast wordt onderzocht of MNPs opgenomen worden via luchtwegen en maagdarmkanaal. En of ze zo ook in het brein of bij het ongeboren kind kunnen komen. Verder worden effecten van MNPs op ons afweersysteem onderzocht, waarbij tevens nagegaan wordt of ziekteverwekkers, zoals bacteriën of virussen, op MNPs kunnen meeliften. Die kennis draagt bij aan een gedegen integrale aanpak voor het voorspellen en voorkomen van mogelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan MNPs.

Levensvatbaarheid van ziekteverwekkers op plastic deeltjes

Deltares richt zich in dit onderzoek op de microbiële risico’s van microplastic en werkt daarbij nauw samen met oa het RIVM en UMC Utrecht. We onderzoeken welke risicovolle micro-organismen vanuit het milieu met microplastics meeliften en waar mensen zo mee in contact komen. Naast het inzichtelijk maken van de aanwezige micro-organismen wordt ook de levensvatbaarheid van ziekteverwekkers op de plastic deeltjes onderzocht, net als de effecten daarvan op ons afweersysteem. Ook wordt bij Deltares gewerkt aan een mogelijke positieve bijdrage van micro-organismen op plastic deeltjes. Dat wil zeggen de afbraak door micro-organismen van de plastic materialen. We hopen meer inzicht te krijgen hoe deze afbraak van verschillende deeltjes verloopt.

Unieke samenwerking met veel impact

Door de nieuwe wetenschappelijke kennis en samenwerking levert MOMENTUM een belangrijke bijdrage  aan het oplossen van dit maatschappelijke probleem De impact van MOMENTUM zal daardoor veel verder reiken dan de huidige projectduur van 3 jaar.

onderzoek microplastics in Indonesie