Oligochaete wormen maken vies sediment weer bruikbaar

Oligochaete wormen blijven leven in vervuild sediment en hebben een gunstig effect op de afwatering en consolidatie. Daardoor hoeven we geen gebruik te maken van chemicaliën of machines die veel elektriciteit verbruiken (en dus CO2 uitstoten). Deze innovatieve methode is onderzocht in een project samen met Canadese partners de Universiteit van  Alberta en NAIT (polytechnisch en toegepast onderzoeksinstituut).

Het onderzoeksteam stelde vast welke wormen dit het beste doen en hoe goed ze bestand zijn tegen de verontreiniging die in het bagger of mijnafval voorkomt. Ze onderzochten ook hoe dit in de praktijk het best werkt: met name op welke schaal en hoe het effect verder te kwantificeren is als het gaat om de technische voorwaarden die aan het materiaal worden gesteld bij verder (circulair) gebruik van het eindproduct.

Inklinking versnellen

Vervuild sediment, bagger of grond die overblijft bij mijnprocessen wordt vaak opgeslagen in speciale afgedekte gebieden. Het idee is dat dit eenmaal ontwaterd kan worden hergebruikt om land aan te leggen (denk aan Marker Wadden), om dijken te versterken of om gebieden op te hogen. Maar consolidatie en het weer sterk maken van dit materiaal duurt lang, en lukt ook niet altijd even goed. Als het niet lukt dit materiaal circulair te gebruiken neemt het kostbare ruimte in, en moet er voor bouwen, ophogen en versterken materiaal worden aangekocht.

Oligochaete  wormen verkorten de inklinkingstijd, doen dit milieuvriendelijk en hebben zelf geen last van de vervuiling. Dit is hiermee een veelbelovende toepassing voor baggeraars en ontginners. Een afvalproduct kan hiermee een circulaire grondstof worden. De labonderzoeken zijn veelbelovend en met onze partners in Canada doen we veldproeven en wordt de opschaling  van de toepassing verder onderzocht

Solid content evolution as a function of time for a tailings bed, as well as for two tailings bed treated with worms. The increase in Sc is 100% larger than in the absence of treatment. The dewatering process is also faster, achieving equilibrium weeks – months before equilibrium in the absence of treatment.

Natuurlijke oplossing

Als milieuvriendelijke en natuurlijke oplossing om de ontwatering en verdichting van het sediment te verbeteren, nu op kleine en middelgrote schaal voldoende bewezen, sluit deze oplossing goed aan bij de huidige maatschappelijke eisen: natuurvriendelijk, circulair en energiezuinig.

Innovatief idee geinspireerd door bodem Markermeer

Het idee om Oligochaete-wormen te gebruiken om het sediment sneller te verdichten, is afkomstig van onze experts uit de samenwerkende disciplines: ecologie, biologie, engineering, bodemwetenschappen en geotechniek die op hun beurt zijn geinspireerd door natuurlijke processen in de bodem van de Markermeer. Onze experimentele faciliteiten, met name het fysisch laboratorium, waren belangrijk om de werkzaamheid van deze technologie aan te tonen en om mogelijke verbeteringen te testen en te kwantificeren.

Close-up of the water-bed interface at a treated bed. The worms travel up and down the bed seeking for sustenance, and leaving a network of tunnels throughout the bed. These tunnels favour dewatering, and improve reclamation time to a relevant extent.