Tijdreizen in Nederland: Paleo-maps

Deltares ontwikkelde deze app voor een breed publiek, iedereen met een smartphone, om tijd-reizen door Nederland mogelijk te maken en meer bewustzijn over ons verleden en de grond onder onze voeten te creëren. In de app kan men door te swipen door de tijd reizen en op locaties in- en uitzoomen. De oudst getoonde situatie dateert van 9000 voor Christus toen de laatste ijstijd net was afgelopen. De impact van de (Holocene) stijging van de zeespiegel en het verschuiven van de kusten en rivieren wordt getoond in opeenvolgende kaarten voor de jaartallen 5500, 3850, 2750, 1500, 500 voor Christus. De serie wordt vervolgd met kaarten van de jaartallen 100, 800, 1500, 1850 en 2000 na Christus, toen de drooglegging van natte gebieden door de mens belangrijke landschappelijke veranderingen veroorzaakte.

Erfenis uit het verledenpaleomaps_screenshot_03

De verandering van ons landschap, veroorzaakt door zeespigelstijging, klimaatverandering en menselijk ingrijpen, is nauwelijks zichtbaar aan het oppervlakte. Toch zijn deze ontwikkelingen van groot belang voor hoe Nederland er vandaag de dag uit ziet, waarom verschillende gebieden worden gebruikt voor verschillende doeleinden, en waarom sommige gebieden moeten worden beschermd. Bovendien laat het de enorme invloed van het menselijk ingrijpen op de omgeving zien en wat de gevolgen zijn van extreme natuurverschijnselen op het verloop van de geschiedenis.

Leren van de ondergrondPaleoMaps

Belangrijke informatie over het veranderen van landschappen wordt vastgelegd in het zand, de klei en de veenlagen onder onze voeten. Door deze geologische gegevens te verzamelen en te interpreteren, en de verschillende aardlagen te dateren, waren onderzoekers in staat om in kaart te brengen hoe het Nederlandse landschap eruit zag in verschillende fasen van onze geschiedenis.

Paleo-maps

Deze kaarten van het kustgebied van Nederland, met inbegrip van de steden Amsterdam, Leiden en Utrecht, laten ons landschap zien op bepaalde momenten van de geologische geschiedenis. In dit geval 3850 voor Christus en 1850 na Christus. In 3850 voor Christus lag de kust veel verder landinwaarts ten opzichte van de huidige situatie en bedekte veen een groot deel van de regio. In 1850 na Christus, was de situatie heel anders, waren laaglanden teruggewonnen van de zee en beschermt een band van zandduinen onze kust.

Paleomaps

Paleo-map at 2750 BC of the present day area of the port of Rotterdam.