D-HYDRO Suite 2D3D

In 2018 is Nederland geteisterd door extreem weer. Van zeer zware stormen en extreme neerslag tot extreme droogte en langdurige hitte en de gevolgen daarvan, zoals problemen met zout indringing en beperkte scheepvaart tijdens lage Rijn afvoeren. We leven in een veranderend klimaat met een onzekere toekomst, waarbij extreme weersituaties vaker op zouden kunnen treden. Ontwerp en beheer worden daardoor steeds complexer en vragen om een integrale aanpak. Als antwoord op deze uitdagingen biedt Deltares een krachtig simulatie productlijn: D-HYDRO Suite 2D3D, een productlijn die speciaal is gericht op een integrale aanpak van kustgebieden, estuaria, rivieren en meren.

De D-HYDRO Suite is de beoogd opvolger van (1) SOBEK-Rural/Urban/River, (2) SOBEK-RE, (3) Duflow, (4) Simona (Waqua, Triwaq) en (5) Delft3D 4 voor toepassing op de Nederlandse markt. Deze suite is gebaseerd op een rijke historie sinds de eerste Rijkswaterstaat (RWS) modellen uit 1968. Voor verschillende toepassingen (workflows) is de D-HYDRO Suite nauwkeuriger, veel sneller en naar volle tevredenheid toegepast.

De D-HYDRO Suite* is open source software onder GNU AGPL. De door Deltares gevalideerde en ondersteunde releases zijn binnenkort beschikbaar via verschillende Service Packages:

D-HYDRO Suite maakt het mogelijk om simulaties te maken van overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, wateroverlast door hevige neerslag, sediment transport en morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Bovendien kan het de wisselwerking tussen deze processen modelleren. Het softwarepakket is ontwikkeld voor vakspecialisten en niet-specialisten, variërend van modelleurs / consultants, technici en aannemers tot beleidsmakers en bestuurders die betrokken zijn bij ontwerp, uitvoering en beheer.

Speciaal voor beleidsmakers en bestuurders is de D-HYDRO Suite beschikbaar gemaakt op een Touch Table m.b.v. onze serious game engine voor 3D interactief visualizeren (EN) en 3D interactief modelleren (EN) met alle betrokkenen. Binnen het platform Delft-FEWS, gericht op de operationele beheerders, kan de D-HYDRO Suite 24/7 voorspellingen genereren. Verwachtingen, voorspellingen, onzekerheden en andere modelresultaten kunnen verder met Webviewer-technologie eenvoudig worden gevisualiseerd op verschillende websites voor burgers en andere geinteresseerden. De kern van de D-HYDRO Suite is de D-Flow Flexible Mesh module (D-Flow FM) waarmee eendimensionale (1D), tweedimensionale (2D) en driedimensionale (3D) hydrodynamische simulaties gemaakt kunnen worden op ongestructureerde grids.

De D-Flow FM module is de opvolger van Delft3D-FLOW, Waqua, Triwaq, Duflow en SOBEK-FLOW en het resultaat van vijf jaar onderzoek door Deltares, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economische Zaken  Landbouw en Innovaties, STOWA en Nederlandse ingenieursbureaus.

 

Eigenschappen

Enkele kenmerkende eigenschappen van de D-HYDRO Suite:

 • Het pakket geeft rechtstreeks toegang tot state-of-the-art proceskennis
 • Open source met 30.000+ gebruikers en ontwikkelaars in 140+ landen, met wereldwijde toepassingen (http://oss.delft3d.nl, 10.000+ publicaties)
 • De Delta Shell Graphical User Interface (GUI) is een van de meest gebruiksvriendelijke interfaces op de markt, gericht op modelleurs / consultants / engineers:
  • Centrale kaart met spatial editor
  • Aanpasbare en dockable vensters
  • Connectiviteit met online databases
  • Batchverwerking via Python scripting interfaces
 • Alle modules zijn sterk geïntegreerd en interoperabel
 • Modellen kunnen eenvoudig ontsloten worden voor 3D interactief visualiseren (EN) en/of 3D interactief modelleren (EN)  op een Touch Table voor o.m.:
  • Ruimte voor de Rivier (RvR): Maatgevend Hoog Water (MHW)
  • NBW toetsing (Nationaal Bestuursakkoord Water)
  • Vitale Infrastructuur (CIrcle)
  • Stedelijke Wateropgave
  • D-HYDRO Stresstest voor klimaatbestendigheid
 • Via MyDeltares – Compute as a Service (CaaS) toegang tot rekenkracht uit verschillende bronnen, zoals Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft’s Azure en regionale High Performance Computing (HPC) providers (in ontwikkeling)

 

Roadmap

Op termijn zal de D-HYDRO Suite (1D/2D/3D) beschikbaar komen als volledige vervanger van SOBEK 2, Duflow, Simona (Waqua, Triwaq) en Delft3D 4. De D-HYDRO Suite zal dan bestaan uit de volgende modules:

De status van ontwikkelingen in de roadmap kunt u vinden in de volgende documenten:

Meer informatie hierover is binnenkort beschikbaar op de Helpdesk Water website. Voor vragen kunt u contact opnemen met software@deltares.nl.

*De internationale naam van de D-HYDRO Suite is Delft3D Flexible Mesh Suite (Delft3D FM).

**Additionele producten, zoals Adaptation Support Tool en CIrcle, hebben pre-release status (alpha, internal beta, beta). Geinteresseerd? Neem contact op met software@deltares.nl.