D-HYDRO SuiteWind, golven en stroming vormen onze kust. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging neemt de druk verder toe. Om veilig te kunnen wonen in het kustgebied, hebben we effectief kust- en zeebeheer nodig. Kustprocessen vormen echter niet de enige bedreiging. We moeten ons ook beschermen tegen overtollig rivierwater, maar we hebben de rivieren ook nodig voor transport, irrigatie, energie, koeling, recreatie, milieubescherming en voor onze drinkwatervoorziening. Ontwerp en beheer worden daardoor steeds complexer en vragen om een integrale aanpak. Als antwoord op deze uitdagingen heeft Deltares een krachtig simulatiesoftwarepakket ontwikkeld: D-HYDRO Suite, een pakket dat speciaal is gericht op kustgebieden, estuaria, rivieren en landelijk & stedelijk gebied.

De D-HYDRO Suite is de opvolger van (1) SOBEK-Rural/Urban/River, (2) SOBEK-RE, (3) Duflow, (4) Simona (Waqua, Triwaq) en (5) Delft3D 4 voor toepassing op de Nederlandse markt. Deze suite is gebaseerd op een rijke historie sinds de eerste Rijkswaterstaat (RWS) modellen uit 1968.

D-HYDRO Suite maakt het mogelijk om simulaties te maken van overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, wateroverlast door hevige neerslag, sediment transport en morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Bovendien kan het de wisselwerking tussen deze processen modelleren. Het softwarepakket is ontwikkeld voor vakspecialisten en niet-specialisten, variërend van modelleurs / consultants, technici en aannemers tot beleidsmakers en bestuurders die betrokken zijn bij ontwerp, uitvoering en beheer.

Speciaal voor beleidsmakers en bestuurders is de D-HYDRO Suite beschikbaar gemaakt op een Touch Table m.b.v. onze serious game engine voor 3D interactief modelleren met alle betrokkenen. Binnen het platform Delft-FEWS, gericht op de operationele beheerders, kan de D-HYDRO Suite 24/7 voorspellingen genereren. Verwachtingen, voorspellingen, onzekerheden en andere modelresultaten kunnen verder met de Delta Viewer-technologie eenvoudig worden gevisualiseerd op verschillende websites voor burgers en andere geinteresseerden. De kern van de D-HYDRO Suite is de D-Flow Flexible Mesh module (D-Flow FM) waarmee eendimensionale (1D), tweedimensionale (2D) en driedimensionale (3D) hydrodynamische simulaties gemaakt kunnen worden op ongestructureerde grids.

De D-Flow FM module is de opvolger van Delft3D-FLOW, Waqua, Triwaq, Duflow en SOBEK-FLOW en het resultaat van vijf jaar onderzoek door Deltares, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economische Zaken  Landbouw en Innovaties, STOWA en Nederlandse ingenieursbureaus.

 

Eigenschappen

Enkele kenmerkende eigenschappen van de D-HYDRO Suite:

 • het pakket geeft rechtstreeks toegang tot state-of-the-art proceskennis (http://oss.delft3d.nl, open source met 20.000+ ontwikkelaars en gebruikers in 140+ landen, 6.000+ publicaties)
 • de Delta Shell Graphical User Interface (GUI) is een van de meest gebruiksvriendelijke interfaces op de markt, gericht op modelleurs / consultants / engineers:
  • Centrale kaart met spatial editor
  • Aanpasbare en dockable vensters
  • Connectiviteit met online databases
  • Batchverwerking via Python scripting interfaces
 • alle modules zijn sterk geïntegreerd en interoperabel
 • modellen kunnen eenvoudig ontsloten worden voor 3D interactief modelleren op een Touch Table voor o.m.:
  • Ruimte voor de Rivier (RvR): Maatgevend Hoog Water (MHW)
  • NBW toetsing (Nationaal Bestuursakkoord Water)
  • Vitale Infrastructuur (CIrcle)
  • Stedelijke Wateropgave
  • D-HYDRO Stresstest voor klimaatbestendigheid
 • via MyDeltares – Compute as a Service (CaaS) toegang tot rekenkracht uit verschillende bronnen, zoals Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft’s Azure en regionale High Performance Computing (HPC) providors (BINNENKORT)

3D interactief modelleren met de D-HYDRO Suite

D-HYDRO Pannerdensche Kop model, gevisualiseerd met QGIS-Crazyfish plugin

Hoe kan ik de D-HYDRO Suite  verkrijgen?

De source code van D-HYDRO Suite 2018 is voor iedereen vrij beschikbaar.

De door Deltares gecompileerde, geteste en gevalideerde versie van de D-HYDRO  Suite is verkrijgbaar via D-HYDRO Servicepakketten, vergelijkbaar met de Delft3D– en SOBEK Service Packages.

Zolang alle functionaliteit van SOBEK 2, Duflow, Simona (Waqua, Triwaq) en Delft3D 4 nog niet ontsloten is in de nieuwe D-HYDRO Suite zal de D-HYDRO Suite voor alle gebruikers met een Servicepakket of Service Package gratis beschikbaar zijn onder pre-release / beta testing conditions. Met name is dit belangrijk voor toepassing in projecten van waterschappen, provincies en Nederlandse gemeentes.

Op termijn zal de D-HYDRO Suite (1D/2D/3D) beschikbaar komen als volledige vervanger van SOBEK 2, Duflow, Simona (Waqua, Triwaq) en Delft3D 4. De D-HYDRO Suite zal dan bestaan uit de volgende modules:

 • D-Hydrology (WFlow, …),
 • D-Flow FM (1D,2D,3D),
 • D-Real Time Control,
 • D-Waves (SWAN),
 • D-Morphology,
 • D-Water Quality (DELWAQ),
 • D-Particle Tracking.

Meer informatie hierover is binnenkort beschikbaar op de Helpdesk Water website. Voor vragen kunt u contact opnemen met software@deltares.nl.

De internationale naam van de D-HYDRO Suite is Delft3D Flexible Mesh Suite (Delft3D FM).