D-StabilityVanaf de zomer van 2019 is de vertrouwde D-Geo Stability 18.2 opgevolgd door D-Stability, een product uit de nieuw te bouwen D-GEO Suite / Embankment product lijn. Deze macrostabiliteit software is geoptimaliseerd voor het ongedraineerd rekenen door het ondersteunen van bouwfases en state parameters. D-Stability is ontwikkeld op initiatief van de POV-Macrostabiliteit, RWS-WVL en Deltares om het beoordelen en ontwerpen op macrostabiliteit te stroomlijnen.

D-Stability is het eerste product uit de D-GEO Suite / Embankment product lijn, gelanceerd tijdens de Deltares Software Dagen – Editie 2019.  We blijven feedback verzamelen die we meenemen in een toekomstige update die het Rijk beschikbaar zal stellen in het kader van het Beoordelings- en ontwerpinstrumentarium (BOI).

Specifieke opties

D-Stability is ontwikkeld voor het ontwerp en de controle op stabiliteit van ophogingen op slappe ondergrond. Het bevat een aantal specifieke opties voor het ontwerpen van rivierdijken en andere ophogingen:

  • De stabiliteit van een ophoging kan berekend worden met de modellen Bishop, Spencer en Uplift-Van.
  • Er kan gerekend worden met zowel een gedraineerd als een ongedraineerd grondgedrag. Om het ongedraineerd rekenen met SHANSEP te faciliteren zijn bouwfases geïmplementeerd om de administratie van de grensspanning te vergemakkelijken.
  • De veiligheidsfactor kan in iedere bouwfase berekend worden zodat de stabiliteit in verschillende bouwfases beschikbaar is.
  • D-Stability ondersteunt belastingen en grondverbeteringstechnieken.
    D-Stability heeft een gebruikersvriendelijke user interface.
  • De WBI default materialen worden meegeleverd.
  • Er kan – in bèta – probabilistisch worden gerekend. Een fragility curve kan worden opgesteld door in verschillende bouwfases een faalkans te berekenen.