Delft3D SuiteDelft3D is een geïntegreerde software suite voor het simuleren van twee-dimensionale (in de horizontale of verticale vlak) en drie-dimensionale stroming, sedimenttransport en morfologie, golven, waterkwaliteit en ecologie en verzorgt de interacties tussen deze processen.

Deltares ontwerpt, ontwikkelt, beheert en onderhoudt verschillende softwareproducten voor de modellering van watersystemen. Vijf van deze producten worden in de komende jaren stapsgewijs samengebracht tot een nieuw, gebruikersvriendelijk hydrosoftwarepakket, genaamd D-HYDRO Suite. Sterke punten van elk product worden behouden en gecombineerd met innovaties, zodat een krachtiger, nieuw geheel ontstaat. Het betreft Delft3D 4, Simona (Waqua, Triwaq), Duflow, SOBEK-Rural/Urban/River en SOBEK-RE.

De eerste modellen van Rijkswaterstaat (RWS) gaan al mee sinds 1968 mee. De software producten zijn afzonderlijk van elkaar ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden, maar hebben in essentie dezelfde functie: modellering van het watersysteem. Integratie biedt een aantal voordelen. Voor de hand ligt dat gebruik en beheer van de software eenvoudiger en daarmee ook efficiënter en goedkoper worden. Maar er gebeurt meer.

Delft3D Flexible Mesh and San Francisco Bay2-1920x1040

Innovatie: De D-HYDRO Suite zal flexibeler in gebruik zijn dankzij nieuwe technologie. Waar het rekenrooster van bestaande producten het water in rechte of curvilineaire vakken verdeelt, zal een zogenaamd ‘ongestructureerd rekenhart’ een variabel rekenrooster (flexible mesh) mogelijk maken. Hiermee kan complexe geometrie in beeld worden gebracht. Integratie van bestaande software biedt zodoende een uitgelezen kans om de hydrosoftware van de toekomst te maken. Software die in binnen- en buitenland als vooraanstaand geldt.

Gebruikersvriendelijkheid: gebruikers krijgen te maken met een product dat de mogelijkheid biedt om een compleet stroomgebied in beeld te brengen, van bron tot zee. Met andere woorden: waar nu een 1D-model wordt toegepast op de rivier, een 2D-model op de uiterwaarden en een 3D-model op kustwater en in meren, zal op termijn één product volstaan om het totaal in beeld te brengen. Dit betekent: meer inzicht, beter overzicht. Een nieuw gebruikersinterface zal bijdragen aan een herkenbaar product voor verschillende gebruikersgroepen. Om goed aan te sluiten op de gebruikersgroepen worden er twee productlijnen aangeboden: D-HYDRO Suite 1D2D en D-HYDRO Suite 2D3D.

Open software: Deltares werkt aan ‘open software’: om verdere verspreiding en uitwisseling van kennis te stimuleren en samenwerking tussen belanghebbenden te bevorderen. Open software sluit goed aan op andere softwareproducten en biedt anderen de ruimte om nieuwe kennis en functionaliteiten in te brengen. Zo neemt kwaliteit van de software toe. Vanaf januari 2011 zijn de modules van Delft3D 4 voor stroming, golven en morfologie daarom als ‘open source’ beschikbaar gesteld. Ook D-HYDRO Suite zal later in 2022 als open source wereldwijd actief worden aangeboden (http://oss.delft3d.nl). Via de open source portal kunnen ontwikkelaars en gebruikers eenvoudig informatie met elkaar delen. Meer dan 30.000 gebruikers en ontwikkelaars wereldwijd hebben dagelijks toegang tot de meest recente source code. 10.000+ Delft3D publicaties zijn via de portal toegankelijk.

Meer informatie over de productlijnen van de D-HYDRO Suite:

Voor de op internationale markt beschikbare Delft3D FM Suite 2D3D, klik hier.