D-Geo Pipeline – Trench

Banner D-Pipeline 736x190 px

Sleuven zijn de meest gebruikelijk manier van pijpleidinginstallatie. Het grootste installatierisico, geassocieerd met sleuven maken, is de instabiliteit van de hellingen van de sleuf. Dit risico kan echter niet worden beschouwd in de D-Geo Pipeline Trench module. Gebruik van andere computerprogramma’s zoals D-Geo Stability wordt geadviseerd. De Trench module bekijkt het opdrijven en barsten van de sleufbodem.

leiding in sleufleiding in sleuf

Kenmerken

  • Opbarsting- en opdrijvingscontrole.
  • Grafische output van de berekende opdrijvingsveiligheidsfactor en opbarstingsveiligheid.
  • Zettingsberekeningen van de bodemlagen onder de pijpleiding.

Opdrijvingrisico’s

Pijpleidinginstallatie in natte weke gebieden kunnen leiden tot een drijvend gedrag van de pijpleiding. Bij een oppervlakkige installatie kan de bodembedekking boven de pijpleiding onvoldoende weerstand bieden tegen de opdrijvende kracht van en lege pijpleiding. D-Geo Pipeline biedt grafieken voor opdrijvingcontrole en opdrijvingveiligheidsfactoren.

opdrijfkracht