FlowTraffic: efficiënte informatie-uitwisseling voor afvalwaterprognosebepaling

Het afstemmen van de afvalwaterprognoses tussen gemeenten en waterschappen is een tijdrovend proces. Datavergaring en -uitwisseling, interpretatie van uitkomsten en veel overleg: allemaal factoren die het tot een langdurig en foutgevoelig proces kunnen maken.

Met de beschikbaarheid van GWSW (GegevensWoordenboek Stedelijk Waterbeheer) en software met  een moderne architectuur is het mogelijk om dit complexe proces tussen gemeenten en waterschappen efficiënter en veel sneller te laten verlopen.

Sweco en Deltares hebben recent een Proof of Concept uitgewerkt op basis van de GeoWeb en WANDA software. Er is hierbij optimaal gebruik gemaakt van de voordelen van GWSW. Dit heeft geleid tot een interactieve webapplicatie, waarmee beleidmakers van gemeenten en waterschappen op een snelle en inzichtelijke wijze de knelpunten in de afvalwaterketen kunnen detecteren bij verschillende prognosescenario’s. Hierbij hoeft de gebruiker geen verstand te hebben van pompen en vloeistofmechanica om de consequenties van een bepaald scenario te interpreteren. Met kleur en andere grafische vormgeving worden de “als-dan” effecten overzichtelijk op een GIS (kaart) interface weergegeven. FlowTraffic is een cloud applicatie, eenvoudig en snel inzetbaar.

In dit webinar vertellen we (Sweco, Deltares en Stichting RIONED) graag meer over FlowTraffic en gaan in op hoe dit periodiek terugkerende proces tussen gemeenten en waterschappen efficiënter, transparanter en minder foutgevoelig kan plaatsvinden. Maar we laten ook zien hoe we met GWSW de tools in huis hebben om zeer snel dit soort applicaties te realiseren.

Het webinar is met name bedoeld voor:

  • beleidsmakers in de afvalwaterketen van gemeenten en waterschappen
  • adviseurs in de afvalwaterketen (riolering / persleidingen en gemalen / zuiveringen)
  • WANDA-gebruikers
  • vakgenoten in de afvalwaterketen die de kracht van GWSW willen leren benutten

Het programma is als volgt:

Tijd Onderwerp Spreker
11:00 Opening door dagvoorzitter John Driessen – Sweco
11:05 Behoefte aan efficiënte afvalwaterprognosetools Albert Burggraaff – Waterschap Zuiderzeeland
11:10 Inspiratie voor FlowTraffic John Driessen – Sweco
11:15 WANDA onder de motorkap Kees Kooij – Deltares
11:20 De kracht van GWSW Eric Oosterom – Stichting RIONED
11:25 De rol van GeoWeb Nino de Maat – Sweco
11:30 Demonstratie FlowTraffic Nino de Maat – Sweco
11:45 Essentie FlowTraffic / beantwoording chat vragen Allen
12:00 Einde formele deel / uitloop extra vragen Allen
12:30 Einde

Wenst u meer informatie over FlowTraffic, neem dan contact op met john.driessen@sweco.nl of kees.kooij@deltares.nl