WarmingUP: Kennisvragers versus kennisaanbieders – wie stuurt de kennisontwikkeling?

In een tweegesprek tussen Mimi Eelman, namens de gemeenten lid van de Stuurgroep, en Frits Verheij, Programmadirecteur WarmingUP, wordt de waarde van samenwerking besproken. Maar ook de hobbels komen aan bod. Hoe kom je tot een vraag-gestuurd innovatieplan? Wat is de rol van kennisinstellingen bij de uitvoering van dit plan? Op welke manier leveren kennisvragers een bijdrage aan kennisontwikkeling? Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de kennis daadwerkelijk dagelijks door de deelnemers (en anderen) dagelijks wordt toegepast? Op papier lijkt het niet zo ingewikkeld. Maar hoe organiseer je samenwerking in de praktijk? Mimi en Frits kijken terug op het eerste jaar WarmingUP en delen hun ervaringen.