Waterkwaliteit en Gezondheid

Schoon water is een kostbaar goed en is in vele opzichten van belang voor onze gezondheid en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan drinkwater, voedselproductie, industrie, recreatie en biodiversiteit. Inmiddels is ook het zwemseizoen weer van start gegaan en met het warme weer van de afgelopen periode wordt er dagelijks hard gewerkt om onze zwemwaterkwaliteit op peil te houden. Deltares heeft veel relevante expertise als het gaat om waterkwaliteit en dus ook als het gaat om veilig zwemwater. De waterschappen spelen hierin een belangrijke rol, en werken daarbij samen met andere partijen en overheden om te zorgen voor voldoende schoon water.

De nadruk van deze webinar ligt op de gezondheidseffecten van waterkwaliteit en hoe Deltares een rol kan spelen in het begrijpen, voorspellen en voorkomen van de risico’s.

Met nieuwe meettechnieken, monitoringsstrategieën en modellen kunnen we de waterschappen helpen bij het verkrijgen van een steeds beter zicht op de waterkwaliteit en de kansen voor verbetering. Steeds vaker krijgen ook burgers hierbij een rol bij onderzoek, bijvoorbeeld door actief te participeren bij meting en monitoring; deze aanpak noemen we ‘citizen science’.

Deze webinar is opgedeeld in twee delen. Als eerste zullen we de rol van Deltares toelichten in een paar projecten rondom meten en voorspellen van waterkwaliteit. Hierbij komt ook de visie vanuit het waterschap zelf aan bod. Het tweede deel bestaat uit een discussie over bestaande oplossingen en maatregelen om gezondheidsrisico’s van slecht waterkwaliteit te voorkomen en gaat in op wat wij samen kunnen doen.

De volgende sprekers zullen hun kennis en ervaringen delen:

  • Hilde Passier, Afdelingshoofd en geochemica, coördinator toegepaste kennis Waterkwaliteit en Natuurbeheer, Deltares
  • Joep de Koning, Ecoloog en beleidsmedewerker watersysteemkwaliteit, Hoogheemraadschap van Delfland
  • Miguel Dionisio Pires, Onderzoeker/adviseur aquatische ecologie, Deltares
  • Bas van der Zaan, Onderzoeker/adviseur waterkwaliteit en toegepaste microbiologie, Deltares
  • Liesbeth Hersbach, Projectleider Watersysteembesturing, Waternet

Wat brengt deze webinar jou?

  • Inzicht in de expertise van Deltares rondom zwemwaterkwaliteit.
  • Inzicht in projecten, kennisontwikkeling en contacten tussen Waterschappen en Deltares op gebied van waterkwaliteit.
  • Uitbereiding van je huidige netwerk.

 

23062010 © Thierry Schut Fotografie / Foto: Thierry Schut
honselersdijk de wollebrand kinderen zwemmen in de recreatie plas