Kenmerken

  • Opbarsting- en opdrijvingscontrole.
  • Grafische output van de berekende opdrijvingsveiligheidsfactor en opbarstingsveiligheid.
  • Zettingsberekeningen van de bodemlagen onder de pijpleiding.
Leiding in sleuf d-geo pipeline software
Leiding in sleuf

Opdrijvingrisico's

Pijpleidinginstallatie in natte, weke gebieden kunnen leiden tot een drijvend gedrag van de pijpleiding. Bij een oppervlakkige installatie kan de bodembedekking boven de pijpleiding onvoldoende weerstand bieden tegen de opdrijvende kracht van en lege pijpleiding. D-Geo Pipeline biedt grafieken voor opdrijvingcontrole en opdrijvingveiligheidsfactoren.

opdrijfkracht d-geo pipeline software
Opdrijfkracht

Deze pagina delen.