Waar en wanneer?


Datum
Tijd
ntb
Locatie
Budapest University of Technology and Economics
Kosten
450 Euro
Inschrijven

Rivierstroomgebieden zijn vitale ecologische systemen die dienen als essentiële doorgangen voor water, voedingsstoffen en sediment en die zo diverse ecosystemen en samenlevingen ondersteunen. Echter, door toenemende antropogene activiteiten en snelle verstedelijking zijn stroomgebieden nu ook brandpunt voor de accumulatie en het transport van verschillende verontreinigende en vervuilende stoffen, wat aanzienlijke milieuproblemen met zich meebrengt.

De uitstoot van verontreinigende stoffen, zowel door puntbronnen als niet-puntbronnen, draagt bij aan de achteruitgang van de waterkwaliteit en heeft verstrekkende gevolgen voor aquatische en terrestrische ecosystemen. Inzicht in de bronnen en putten van emissies binnen stroomgebieden en de implementatie van effectieve beheerstrategieën is van het grootste belang voor duurzaam waterbeheer en het waarborgen van ecologische integriteit.

Beheer van verontreiniging op basis van monitoring en modellering wordt geconfronteerd met de uitdagingen van steeds nieuwe stoffen die de onderzochte en gereguleerde stoffen vervangen. Bovendien kunnen effectieve en efficiënte maatregelen om vervuiling tegen te gaan vaak niet in de watersector zelf worden geïmplementeerd, maar vereisen ze sectoroverschrijdende samenwerking (bijv. met landbouw, transport of industrie).

Call for abstracts

Om ideeën en kennis over deze onderwerpen uit te wisselen, nodigt het Wetenschappelijk Comité van RIVER BASINS 2024 je uit om jouw recente ervaringen, ontwikkelingen en onderzoeksactiviteiten te presenteren en te bespreken door het indienen van abstracts (max. 500 woorden) voor mondelinge of posterpresentaties. Stuur jouw abstract voor 31 januari 2024 per e-mail naar riverbasins@iwg.kit.edu.

Onze expert Jos van Gils is lid van het wetenschappelijk comité.

Deze pagina delen.