Een van de conclusies in het promotieonderzoek van drs. Peter Vos is dat de overstromingsrampen in de rivier- en kustgebieden het gevolg van ‘mensenwerk ’waren vanaf de grootschalige bedijkingen in de late middeleeuwen. Peter Vos promoveerde op 10 juni 2015 aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift ‘Origin of the Dutch coastal landscapes’.

Paleografische kaarten op nationaal, regionaal en lokaal niveau

Het proefschrift ‘Origin of the Dutch coastal landscapes’ beschrijft de paleogeografische ontwikkeling van het Nederlandse kustlandschap in het Holoceen. De landschapsontwikkeling wordt in beeld gebracht door middel van een serie paleogeografische kaarten. De sturende mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen die in het kustgebied hebben plaatsgevonden – waaronder de rol van de mens – worden in het proefschrift bediscussieerd.

De paleolandschapskaarten in het boek zijn samengesteld op drie schaalniveaus: nationaal, regionaal en lokaal. Het proefschrift bevat onder meer een nieuwe serie paleogeografische kaarten van Nederland, die een belangrijke verbetering vormt in vergelijking met eerdere versies.

Regionale reconstructies worden gegeven van Zuidwest Nederland, de Oer-IJ regio (midden Noord-Holland) en het kustgebied van Noord-Nederland en Nedersaksen.

Studies op lokale schaal betreffen het archeolandschappelijk onderzoek op 20 meter diep in de Maasvlakte (midden mesolithicum), midden ijzertijdbewoning op het veen in het terrein van de Vergulde Hand West in Vlaardingen, en bronstijdbewoning op een kwelderwal van het West-Friese zeegatsystem in het Geestmerambacht.

Nederland 5500 v. Chr.
Nederland 5500 v. Chr.

Partners in het onderzoek

Deltares heeft de onderzoekstijd voor het samenstellen van het proefschrift betaald en de Universiteit Utrecht heeft de promotie gefaciliteerd. De deelstudies in het proefschrift zijn financieel ondersteund door de Geologische Dienst Nederland – TNO, provincies Friesland en Noord-Holland, gemeente Vlaardingen, Havenbedrijf Rotterdam, Groninger Museum en Waddenacademie. De Vereniging voor Terpenonderzoek, Oer-IJ academie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Gasunie gaven een sponsorbijdrage.

Proefschrift bestellen

Het proefschrift is te bestellen bij uitgever Barkhuis, Groningen. ISBN nummer is 9789491431821.

Deze pagina delen.