Over Marcel Taal

Marcel Taal heeft een uitstekende staat van dienst en ervaring op het gebied van kust en estuarien beleid en beheer in Nederland. Sinds meer dan vijftien jaar legt hij zich toe op de uitdaging om systeemkennis en estuarien en kustbeheer te koppelen. Momenteel is hij werkzaam bij de sectie Morfologie en Sedimentdynamica van de Eenheid Mariene en Kustsystemen.

Hij vervult de rol van programmamanager, een functie die hij nu ruim vijf jaar bekleedt. Hij toont opmerkelijke kwaliteiten in het managen van complexe projecten en programma's, in de zin dat er adviezen worden gegeven en kennis wordt ontwikkeld die echt aansluit bij de problemen en vragen van kust en estuariene beheerders en beleidsmakers.

In de zes jaar dat hij voor de Nederlandse overheid werkte, gaf hij leiding aan het kustbeheer programma, het innovatieprogramma voor de Nederlandse kust en was hij de opsteller van het Nationaal Waterbeheerplan (BPRW 2005-2008). In de vier jaar daarna zette hij dit werk binnen Deltares voort, maar nu met de focus op het Schelde-estuarium, een regio waar hij al succesvol was van 1998-2000. Hij is nu de hoofdrolspeler in de onderzoeksprogramma's voor het Schelde-estuarium.

Deze pagina delen.