Het resultaat van de zeespiegelmonitor wordt representatief geacht voor de gemiddelde zeespiegelstijging in de komende ca 15 jaar. Iedere vier jaar wordt gerapporteerd over de waarnemingen en de onderzoeksresultaten. In de vorige twee rapportages (2014 en 2018) is geconcludeerd dat een constante trend, sinds 1900, de beste beschrijving geeft van de trend.

In de nieuwste rapportage (2022) wordt een andere conclusie getrokken en onderbouwd. De stijging van de zeespiegel langs de Nederlandse kust kan nu het best beschreven worden door een trend tot circa 1990 van 1.8 ± 0.1 mm/jaar, met een toename van de gemiddelde jaarlijkse stijging over de laatste 30 jaar van 2.9 ± 0.4 mm/jaar.

Deze toename past bij de verwachting, op basis van de kennis over de wereldwijde stand van de zeespiegel, van een langzaam opbouwende versnelling van de zeespiegelstijging. Voor de komende 15 jaar is een trend van 2.9 mm/jaar een verantwoorde benadering.

Deze pagina delen.