Het resultaat van de zeespiegelmonitor wordt representatief geacht voor de gemiddelde zeespiegelstijging in de komende ca 15 jaar. Iedere vier jaar wordt gerapporteerd over de waarnemingen en de onderzoeksresultaten. In de vorige twee rapportages (2014 en 2018) is geconcludeerd dat een constante trend, sinds 1900, de beste beschrijving geeft van de trend.

In de laatste vierjaarlijkse rapportage (opgesteld in 2022) is een andere conclusie getrokken en onderbouwd. De stijging van de zeespiegel langs de Nederlandse kust kan nu het best beschreven worden door een trend tot circa 1990 van 1.8 ± 0.1 mm/jaar, met een toename van de gemiddelde jaarlijkse stijging over de laatste 30 jaar van 2.9 ± 0.4 mm/jaar. Deze conclusies werden bevestigd toen de data van 2022 beschikbaar kwamen.

De stand van de zeespiegel sinds 1890. De waarde voor elk jaar is gebaseerd op ca. 262.000 metingen. De groene lijn laat de best passende trend zien.

Deze toename past bij de verwachting, op basis van de kennis over de wereldwijde stand van de zeespiegel, van een langzaam opbouwende versnelling van de zeespiegelstijging. Voor de komende 15 jaar is een trend van 2.9 mm/jaar een verantwoorde benadering.

Deze pagina delen.