Over Vera van Bergeijk

Vera van Bergeijk is in 2017 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de richting van Fysische Oceanografie, Meteorologie en Klimaat. Ze is gefascineerd bij de kracht van water, vooral de krachten van golven en hun vermogen om materialen te beschadigingen en weg te spoelen. Tijdens haar PhD aan de Universiteit van Twente heeft ze golfoverslag over dijken gesimuleerd en onderzocht hoe de geometrie van de dijk en overgangen, zoals een weg op de dijk, de krachten van de golven op de grasmat beïnvloeden.

Vera onderzoekt de interactie tussen golven en kustwerken, zoals golfbrekers en dijken. Hierbij beredeneert ze vanuit de fysica hoe de golven kunnen leiden tot het falen van de constructie en het ontwerp verbeterd kan worden. Naast het uitvoeren van proeven in de Deltagoot en de andere hydraulische faciliteiten, werkt Vera ook aan numerieke en probabilistische methodes.

Vera zet zich in om onze dijken veiliger en toekomstbestendig te maken. Hiervoor houdt ze zich graag bezig met nieuwe innovaties voor waterveiligheid, maar ook kennis ontwikkelen en direct toepasbaar maken voor de praktijk.

Projecten:
https://specials.deltares.nl/impact_report_2023/effective_flood_protection
https://www.deltares.nl/over-ons/samenwerken/mkb/praktijkvoorbeelden-mkb
https://www.deltares.nl/nieuws/effect-kweldergras-op-golfkracht-onderzocht-in-deltagoot

Onderzoek:
https://orcid.org/my-orcid?orc...

Deze pagina delen.