De eerste ronde van inschrijvingen voor 2024 is inmiddels afgesloten. Alle deelnemers zijn uitgenodigd om hun innovaties te presenteren, en dit zal plaatsvinden eind mei/begin juni. Na deze presentaties wordt besloten welke initiatieven gratis toegang krijgen tot de faciliteiten van Deltares. In het najaar volgt een tweede ronde van de mkb challenge 2024, inschrijven hiervoor is nu al mogelijk.

Schrijf je nu in voor de mkb challenge!

Hydrofaciliteiten

De Scheldegoot, is een doorzichtige plexiglas goot waar innovatieve kust- en offshore ontwerpen aan golven en stromingen kunnen worden blootgesteld. Voorbeelden van innovatieve initiatieven die kunnen worden getest zijn; kunstmatige riffen, kust- en bodembescherming en steenzettingen.

Het Atlantic basin kan worden gebruikt voor kust, rivier, haven en offshore projecten.

De Water- en Grondgoot wordt veelvuldig gebruikt door onze partners uit de maritieme en energie sector en bagger en mijnindustrie. De grootschalige faciliteit is de go-to onderzoeksgoot voor grond gerelateerde R&D projecten en innovaties. Unieke eigenschappen van de water- en grondgoot zijn onder andere; de motorwagen met railsysteem, de ‘kleifabriek’, het hexapod-platform, een plexiglas goot en de beschikbaarheid van tal van meetinstrumenten. Voorbeelden van innovatieve initiatieven die kunnen worden getest zijn; (diepzee) snij- en zuigkoppen, ankers, spuiten, pluimdispersie, ‘bubble screens’, monopile installatie, stabiliteit en ga zo maar door.

Praktijkvoorbeeld Weco mkb challenge

Weco is een startup bedrijf gerund door drie jonge en enthousiaste afgestudeerden van de TU Delft, Universiteit Wageningen en Utrecht. Hun product is een Wave Energy Converter. Om de volgende stap naar de praktijk te maken, schreef het bedrijf zich in voor de mkb challenge van Deltares. Toen ze waren geselecteerd, kreeg Weco toegang tot de Scheldegoot. In de goot werd het gedrag van het apparaat getest. Luc Hogervorst, medeoprichter Weco over het project: 'We waren erg blij dat we onze Wave Energy Converter bij Deltares konden testen in de Scheldegoot, waar het mogelijk was om zowel golven als stroming op te wekken.'

Bij Deltares hebben we veel geleerd over onze Wave Energy Converter, zo hebben we de volgende stap in het ontwerpproces kunnen zetten.

Luc Hogervorst, medeoprichter Weco

Laboratoria

Op het geochemische en microbiologisch lab wordt veel experimenteel onderzoek verricht naar onder andere de biologische afbraak van (toekomstige) verontreinigingen, denk hierbij aan PFAS, microplastics. Ook wordt er onderzoek gedaan naar microbiële corrosie van stalen infrastructuur en ontwikkeling van nieuwe monitoringtechnieken voor organische en microbiële verontreinigingen. Ook worden (geochemische) processen bij bijvoorbeeld toepassingen van sediment en de samenstelling van organisch materiaal onderzocht. Het lab heeft daarnaast de beschikking over voorzieningen voor het uitvoeren van anaeroob microbiologisch onderzoek, DNA/RNA-analyses (op populatie en gen niveau), waterstof-analyses en het meten van nutriënten en ook broeikasgassen zowel in het lab als live in het veld.

Het fysisch lab is ook wel een speelruimte voor onderzoek naar nieuwe (meet)technieken. Er staan een aantal standaard meetinstrumenten die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Met kleine aanpassingen aan instrument of (water, grond) monster of andere voorbereiding van een monster kunnen leuke resultaten behaald worden.

Praktijkvoorbeeld T&K mkb challenge

Met de mkb challenge is een bioreactor beschikbaar gesteld voor T&K. Hier onderzoeken we of er op chemisch behandelde locaties een bacteriepopulatie aanwezig is, die de restverontreinigingen zoals benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen (BTEX) kan afbreken. T&K kan met deze informatie mogelijk overstappen op biologische sanering van de locaties.

We kunnen zo de effectiviteit van de bodemsanering verbeteren en de kosten aanzienlijk verlagen.

Nanne Hoekstra, Bodem- en Grondwaterkwaliteit expert bij Deltares

Veld faciliteiten

Deltares heeft unieke geofysische in-situ meet- en monitoringstechnieken voor de ondergrond en het oppervlak, op land en ter zee. De toepassing van de technieken bestaat onder andere uit kartering (bepaling opbouw van de ondergrond), opsporing van (on)natuurlijke obstakels en risico mitigatie bij bouwprojecten. Deze technieken maken het mogelijk om innovaties in het veld, op grote schaal, te monitoren. Daarnaast hebben we de beschikking over faciliteiten waarin we gecontroleerde experimenten kunnen doen.

Hiernaast meet Deltares op een aantal locaties in Nederland continu aan waterkwaliteit. Zo worden bijvoorbeeld bij Vuursteentocht en Vinkenloop de nutriënten in oppervlaktewater gemeten met een hoge tijdsresolutie. Deze ‘gecontroleerde’ locaties kunnen door mkb initiatieven bijvoorbeeld worden gebruikt om nieuwe meettechnieken te testen.

Praktijkvoorbeeld WaterQi mkb challenge

De WaterQi is een apparaat dat zeer kleine belletjes genereert om de hoeveelheid zuurstof in sloten en meren te verhogen. Daarnaast produceert de WaterQi door de belletjes geconcentreerd 'schuim'. De mkb challenge bood de mogelijkheid om te onderzoeken welke verontreinigingen in het schuim werden verzameld. Het bleek onder andere dat het schuim een hogere concentratie PFAS had dan het water bij de inlaat. Dit zou dus een veelbelovende oplossing kunnen zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Met de WaterQi werken we aan ecologisch herstel en verbeteren we de waterkwaliteit met nanobubbels'.

Het onderzoek bij Deltares heeft aanbevelingen opgeleverd om de effectiviteit van de methode te vergroten.

Ben de Vos, WaterQi

Geo faciliteiten

Het Geotechnisch Laboratorium van Deltares is gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe, geavanceerde gestandaardiseerde proeven (zoals cyclische triaxiaal-, samendrukkings- en schuifproeven) en het ontwikkelen en uitvoeren van niet-standaard experimenten teneinde grondparameters onder specifieke condities te bepalen of experimenten uit te voeren in samenhang met de uitvoering van grootschalige veldexperimenten.

De GeoCentrifuge is een bijzondere faciliteit. Doordat gravitatiekrachten (g-kracht) kunnen worden opgewekt tot maar liefst 150 g wanneer de centrifuge ronddraait, kunnen werkelijke groottes worden verschaald. Door de afmeting van de machine kunnen constructies als dijken, spoorbanen en windturbines worden getest en effecten als bodemdaling en klimaatverandering in de grond worden gemeten.

In de Geohal staan een groot aantal generieke opstellingen die schaalproeven met grond en grond-constructies interactie mogelijk maken. Hier kunnen we onder geconditioneerde omstandigheden de statische en dynamische eigenschappen van grond en grond-constructie interactie vaststellen en met de resultaten grond-mechanische ontwerpen valideren en optimaliseren.

Gerelateerde initiatieven

Binnenkort krijgt SLAMDAM de unieke kans om hun opblaasbare kering te testen in de Deltagoot van Deltares. Er is al een test gedaan om te zien of de kering in de goot past en hoe lang het duurt om de kering op te stellen en te verwijderen. De echte golftesten worden dit najaar uitgevoerd en gaan laten zien welke golfhoogtes de kering kan weerstaan.

Deze pagina delen.