Unieke kenmerken van de Water- en Grondgoot

De Water- en Grondgoot is een grote onderzoeksgoot van 50m lang, 5,5m breed en 2,5m diep. Hij is met glazen panelen flexibel in te delen in kleinere compartimenten. Hierdoor kunnen er proeven van 1m3 tot 500m3 uitgevoerd worden. Met de sleepwagen kunnen er objecten en baggerinstallaties door de goot getrokken worden met een nauwkeurig voorgeschreven snelheid tussen 1 mm/s en 2,5 m/s.

In de Water- en Grondgoot kunnen proeven uitgevoerd worden met een unieke combinatie van zand en slib (cohesief sediment). De pompen en installaties kunnen hiermee omgaan. Verder is er ook een kleinschalige plexiglas goot (25m lengte, 0,5m breedte, 0,7m diepte) voor goedkopere experimenten op kleinere schaal die ook kan omgaan met combinaties van zand en slib (cohesief sediment).

Er zijn de volgende extra faciliteiten aanwezig om verschillende soorten experimenten mogelijk te maken:

 • Een kleifabriek met een productie capaciteit van ongeveer 12 ton per dag van klei tot een sterkte van 70 kPa (ongedraineerde sterkte).
 • Een zand conditioneringsmachine met 5 verticale vibrerende compactie-naalden om verschillende niveaus van compactie te bereiken in een zandpakket.
 • Een hexapod platform met een draagcapaciteit van 500 kg en 6 bewegingsrichtingen voor multi-axiale afschuivings en fluidizeringsproeven.

Meetinstrumenten in de Water- en Grondgoot

De Water- en Grondgoot is uitgerust met een grote verscheidenheid aan analoge en digitale meetinstrumenten, waaronder:

  • Sand concentratie conductiviteit;
  • (porien) druksensoren;
  • Stroomsnelheidsmeters;
  • Seepage-induced consolidation (SIC) om doorlatendheid en samendrukbaarheid van cohesief sediment onder grote drukken te meten;
  • Shear cell systeem om zand segregatie onder invloed van shear flow te bemeten;
  • Meerdere low en high tech rheometers om non-Newtonian sediment te karakteriseren;
  • Verschillende glasvezel optische monitoring systemen (bijv.DTS, DAS) voor real-time monitoring in de ondergrond;
  • Laser-based Particle Image Velocimetry om het stromingsveld te meten;
  • Malvern om de korrelverdeling van sediment samples te bepalen;
  • Valconus om de ongedraineerde sterkte van sediment samples te bepalen;

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=BMEYPgSulaU

Toepassingen

De water- en grondgoot kan worden gebruikt voor proeven op grote schaal met complexe interactie tussen water, sediment en bodem. Recent zijn bijvoorbeeld experimenten uitgevoerd voor verschillende installatietechnieken van monopiles, voor WKO (warmte en koude opslag) in de ondergrond. Beide ontwikkelingen zijn nodig voor de energietransitie waar Nederland en de wereld zich momenteel in bevindt.

Er zijn verder proeven voor jetten in zand, klei of slib (Water Injectie Baggeren) en varen door slib uitgevoerd in de Water- en Grondgoot. Door de kennis uit deze proeven kunnen de uitstoot, milieuimpact en kosten van onderhoudsbaggerwerk in havens en vaarwegen verminderd worden.

We onderzoeken en ontwikkelen in de Water- en Grondgoot ook nieuwe meettechnieken, zoals glasvezel, om in-situ grondeigenschappen, warmtetransport en depositie laagdiktes te kunnen meten. Ook bagger snijkoppen, zuigkoppen, sleepkoppen en diepzeemijnbouw collectoren worden getest in de Water- en Grondgoot. De fysica van niet-Newtoniaanse stromingen is onderzocht, evenals pluimdispersie van baggerpluimen, bubbelschermen, bresvorming van dichtgepakte zandpakketten, zand/moddermengsel stroming.

Grondmechanische processen rondom zand opspuiten, destabiliseren van dichte lagen, bresvorming, ‘Subaerial’ en onderwaterafzetting en strandafzettingen van tailings en slurries of zand zijn onderzocht. Aanvullend aan de Water- en Grondgoot is er een fysisch-chemisch laboratorium aanwezig voor detail karakterisering van slibeigenschappen, korrelverdeling of andere karakteristieken van sediment samples.

Deze pagina delen.