Toepassingen

De water- en grondgoot kan worden gebruikt voor proeven met grootschalige modellen, bijvoorbeeld:

 • Snijkoppen
 • Zuigkoppen
 • Sleuvengravers
 • Ankers
 • Spuiten
 • Zand opspuiten
 • Strandvorming
 • Destabiliseren van dichte lagen
 • Pluimdispersie
 • Bresvorming etc.
 • Zand/modder mengsels
 • Fysica van niet-Newtoniaanse stromingen
 • Subaerial’ en onderwaterafzetting van tailings en slurries
 • Strandafzettingen van tailings en slurries

Daarnaast kan de goot worden gebruikt voor vrijwel elk baggeronderzoek waarbij niet-stationaire omstandigheden, snelle gegevensverzameling en gegevensverwerking evenals realistische grensomstandigheden van vitaal belang zijn.

Proefmedia

Proeven kunnen worden uitgevoerd op verschillende typen grond zoals klei, rots, slik en zand. De te gebruiken grond kan worden geconditioneerd volgens de vereiste specificaties met behulp van een speciale conditioneringswagen die ook bovenop de goot rijdt. Een speciale ‘kleifabriek’ in de buurt van de goot kan klei samenstellen volgens nauwkeurige specificaties.

Meetapparatuur

De baggermodule is uitgerust met meetapparatuur voor het meten van krachten, koppels, mengseldichtheden, snelheden en posities. Ook kunnen meetapparaten in de goot worden geïnstalleerd en geactiveerd waarmee de invloeden op het medium tijdens de beproeving nauwkeurig kunnen worden gemeten.

Gegevensverzameling en -verwerking

Een grote verscheidenheid aan analoge en digitale meetinstrumenten kan worden geïnstalleerd. De verzamelde gegevens worden verwerkt met behulp van laptops en pc’s.

Visuele onderzoeken

Als alternatief voor het gebruik van de gehele breedte van de goot, kan een glazen wand worden geïnstalleerd zodat een goot ontstaat waarin de fysieke processen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Visualisering kan een snelle oplossing bieden voor tot nog toe onzichtbare problemen en op die manier een voorsprong geven bij het mathematisch modelleren.

Afmetingen van de goot

 • Lengte: variabel tot 50,0 meter
 • Breedte: 9,0 meter. (5,5 m onderzoeksgoot en 3,5 m bezinkbassin)
 • Diepte: 2,5 meter
 • Breedte van de goot met glazen wand geïnstalleerd: 0.5, 1,0 of 2,5 m

Technische specificaties:

Wagen

 • Rijsnelheid wagen instelbaar van 0,02 tot 2,5 m/s
 • Trekkracht wagen max. 30 kN
 • Twee instelbare mengselpompen, 70 l/s en 250 l/s
 • Afvoer- of opbrengstgestuurd
 • Pompkeuze afhankelijk van het benodigde leidingsysteem;100 mm en 200 mm leidingsystemen beschikbaar.

Overige mogelijkheden

Voor uw specifieke onderzoek problemen kunnen we intern het volgende ontwikkelen:

 • Meetmethoden
 • Meetapparatuur
 • Programmatuur voor gegevensverwerking
 • Accessoires voor wagen en goot.

Ondersteuning

Ter verzekering van continuïteit en kwaliteit van het in de water-grondgoot uitgevoerde onderzoek biedt Deltares uitgebreide ondersteuning op het gebied van:

• Werktuigbouw

• Eektrotechniek

• Ontwikkeling van hardware en software

• Audiovisuele opnames

Deze pagina delen.