In de geofaciliteiten doen we onderzoek naar vraagstukken met betrekking tot de ondergrond. We bestuderen er de effecten die optreden als we in die ondergrond ingrijpen. Als je bijvoorbeeld een tunnel of een weg gaat aanleggen of wil verbeteren. Voordeel van deze simulaties is dat je toekomstige situaties en effecten kunt onderzoeken. De toekomst wordt natter, warmer, droger en ook dat heeft effect op de ondergrond. Door beleid als water en bodem sturend of de doelstelling van SDG11, duurzame steden en gemeenten, wordt hierop inspelen steeds belangrijker.

Onderzoek in verschillende dimensies

Dit onderzoek kunnen we op verschillende schaal doen, we hebben een laboratorium waar we centimeters grote stukken ondergrond onderzoeken. We hebben een hal waar we schaalmodellen bouwen en we onderzoeken ook in het veld. Daar bouwen we bijvoorbeeld een dijk op werkelijke grootte of nemen een afgedankt stuk van een dijk. Tot slot hebben we recent een nieuwe geocentrifuge gebouwd die processen in de grond die jaren duren kan terugbrengen naar uren. Hiermee kunnen we de toekomstige effecten simuleren. Van belang omdat grote bouwwerken enorme investeringen in tijd en geld vragen vaak al voordat de eerste paal in de grond gaat. Goed om vooraf te onderzoeken of het technisch haalbaar is.

Een aantal grote veldexperimenten vinden plaats in het kader van het Nederlandse Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hier worden onzekerheden alsnog gevalideerd met veldexperimenten zodat uiteindelijk alle dijkversterkingen hiervan profiteren. In het laboratorium worden regelmatig innovaties getest die gebruikt worden voor offshore windparken. Bijvoorbeeld als het gaat om het veilig plaatsen voor mens en dier van windturbines. In de steden onderzoeken we bodemdaling en de gevolgen voor de bebouwde omgeving. Hoe kunnen we schades voorkomen. Onderzoek van die ondergrond in ons laboratorium is dan belangrijk om vast te stellen wat zich onder de bebouwing afspeelt. Dat geldt ook voor de effecten op die ondergrond van nieuwe plannen, bijvoorbeeld warmte- en koude systemen voor de energietransitie.

We delen onze kennis en faciliteiten

Onze kennis en kunde willen we ook graag delen. Uiteindelijk komen toegepaste en gevalideerde uitkomsten terecht in geomodellen, software die door andere professionals te gebruiken is. Zo werken we ook regelmatig mee aan het vernieuwen van regelgeving.

In de geofaciliteiten werken we samen met de praktijk aan het toepasbaar maken van nieuwe bouwwerken. Dat gaat van het meedenken over ontwerp tot de benodigde testen in faciliteiten. Dat wij kennis in huis hebben over verschillende aspecten van de realisatie maakt het ook efficiënt voor de opdrachtgever.

Harm Aantjes, afdelingshoofd Transport Infra and Structures

Deze pagina delen.