Valideren is veelal ook een kwestie van opschalen, van kleine schaal naar werkelijke schaal. Volgens dit proces worden door Deltares experimenten op veldschaal uitgevoerd, of wordt het werkelijke gedrag van (grond-) constructies in aanleg of in de gebruiksfase over een langere periode gemonitord.

Deltares heeft veel ervaring met uitvoeren van veldproeven en het opzetten van proeftuinen voor uiteenlopende geotechnische onderwerpen.

  • Dijken op Veen – onderzoek naar de werkelijke sterkte van veen
  • Veldproeven Golfoverslag Dijken – onderzoek naar het effect van golfoverslag op de grasbekleding van dijken
  • Testveld in de grond gevormde funderingspalen (voor Geo-Impuls) – testlocatie om defecten, zoals scheuren in funderingspalen op te sporen en geschikte meettechnieken te valideren
  • Veldproef Macrostabiliteit Dijken (voor Flood-Control-IJkdijk) – onderzoek naar het faalmechanisme macrostabiliteit en een test om geschikte meettechnieken te valideren
  • Veldproef Piping Dijken (voor Flood-Control-IJkdijk) – onderzoek naar het faalmechanisme piping en een test om geschikte meettechnieken te valideren
  • Veldproef Zettingsvloeiing Dijken (voor Flood-Control-IJkdijk) – onderzoek naar het faalmechanisme zettingsvloeiing en een test om geschikte meettechnieken te valideren

Deze pagina delen.