Enkele voorbeelden van de onderzoeksmogelijkheden in dit laboratorium:

1. Ontwikkelen van nieuwe bepalingsmethoden

Om de invloed van de dimensies van de proefstukgrootte te bepalen, iets dat bij veen met lange vezels van invloed kan zijn op de gemeten sterkte, is het Large Direct Simple Shear (LDSS) apparaat ontwikkeld, waarbij proefstukken met een zo’n 150 maal groter volume wordt beproefd. Dit is gebeurd in het kader van de grootschalige IJkdijkexperimenten bij de Markermeerdijk.

2. Dynamisch onderzoek

Onze kennis en apparatuur bieden ruime mogelijkheden tot dynamisch onderzoek, zoals simulatie van aardbevingen en windbelasting. Zo kunnen we zowel op kleine als grote schaal (monsterdiameter tot 45 cm) cyclische triaxiaalproeven uitvoeren.

3. Meting van kleine vervormingen

De stijfheid van grond neemt sterk toe bij kleine vervormingen zoals die bijvoorbeeld in de grond optreden bij windmolens. Ons lab heeft instrumenten (zoals Benderelementen en ultrasone apparatuur) om een kleine vervormingspuls op te wekken in een proefstuk en de snelheid en demping van de puls te meten. Ook hebben we speciale sensors die lokaal op het proefstuk kleine vervormingen nauwkeurig kunnen meten.

4. Ontwikkelen van nieuwe parameters

Deltares heeft, in samenwerking met de CUR en diverse Nederlandse boorbedrijven, onderzoek gedaan naar de bepaling van de monsterverstoring bij monstername in slap veen met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van een nieuwe parameter voor de bepaling van de monsterverstoring voor Nederlandse gronden.

5. Vriesonderzoek

Het geotechnisch laboratorium heeft veel ervaring met het bevriezen van grond. Dit is onder meer van belang bij het verkrijgen en beproeven van ongestoorde zandmonsters en het voorspellen van frostheave effecten (drukopbouw, scheurvorming).

Deze pagina delen.