Geluidsreductie is een belangrijk aspect om windenergie op zee te optimaliseren. De afmetingen van windturbines en zijn funderingen zijn enorm toegenomen de laatste jaren en zullen nog groter worden naar verwachting. De impact van geluid op het zeeleven neemt daarmee ook toe. Met het project ‘Silent Installation of MonoPiLEs’ (SIMPLE) wil GBM Works, in samenwerking met Deltares, aantonen dat hun idee van deze nieuwe installatiemethode snel en efficiënt is. De verwachting is dat de installatiekosten omlaag gaan, doordat de vaak noodzakelijk geluiddempende maatregelen kunnen worden teruggedrongen en het tijdvenster waarin kan worden gebouwd vergroot.

Testopstelling stillere instalatiemethode offshore wind monopiles
Opstelling van het model. Het proces is de perspexbuis wordt continu gemeten en gemonitord om meer inzicht te krijgen in de interactie van injecteren, trillen en installeren van de fundering in de zeebodem.

Combinatie van technieken vraagt om onderzoek

De methode van GBM Works gebruikt een waterinjecterende techniek om de bodem te verweken in combinatie met het intrillen van de paal door zoveel mogelijk gebruikt maken van het eigen gewicht. Zowel het trillen als het injecteren van water zijn bestaande technieken. Het is de combinatie en de toepassing voor monopiles die uniek is en onderzoek vereist.

Modeltests in een gecontroleerde omgeving geven inzicht in het proces

In het Geotechnisch laboratorium van Deltares werd de nieuwe methode in een model nagebouwd en beproefd in een gecontroleerde omgeving. In een perspexbuis van 4,2 m lang en 0.6 m in diameter werd er met verschillende combinaties van zanddichtheden en -lagen met variërende debieten geëxperimenteerd om zo meer inzicht te krijgen in het proces. Ahmed Elkadi, geotechnisch expert bij Deltares: “Met deze testopstelling maak je het proces zichtbaar en is het veel beter te doorgronden. Het is een belangrijke eerste stap op weg naar een beproefde methode.” In nauwe samenwerking werd de testopstelling gebouwd en geëxperimenteerd met de verschillende variabelen.

Ben Arntz, oprichter en directeur van GBM Works: "Voor ons als start-up is het heel belangrijk om dit samen te doen met Deltares, een gerenommeerd kennisinstituut in de offshore wereld. Want een autoriteit als Deltares schept vertrouwen in de industrie. In hun laboratorium testte we onze boormethode op een monopile. Dit gebeurt met steun uit de Topsector Energie-regelingen die RVO uitvoert."

Deze pagina delen.