Beschikbaar zijn een grote en kleine container (afmetingen respectievelijk 4 m bij 2,5 m bij een hoogte van 1,2 m en 2 m bij 1 m en een hoogte van 1,1 m), cel ringen (met diameters van 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m en 1,25 m), een grote triaxiaal cel (monster afmeting tot 0,85 m en een diameter van 0,45 m) en klimaatkamers voor temperatuur gestuurde experimenten. Een breed assortiment van druk- en spanningsmeters, conussen en sondes is beschikbaar voor monitoring, net als een 3D-oppervlakte scanner.

Geo Model Lab

Proeven in deze opstellingen maken het mogelijk onder geconditioneerde omstandigheden de statische en dynamische eigenschappen van grond en grond-constructie interactie vast te stellen en met de resultaten grondmechanische ontwerpen te valideren en te optimaliseren. Tevens worden de experimenten gebruikt om modellen en rekenregels op te stellen en te valideren.

Daarnaast is er een aantal unieke opstellingen beschikbaar die worden gebruikt voor meer fundamenteel procesonderzoek naar het faalmechanisme piping, en naar hybride constructies voor piled embankments.

Voorbeelden van recente proeven zijn:

  • Asfaltbekledingsonderzoek voor waterkeringen
  • Vervormingsonderzoek van ondergrondse leidingen
  • Validatietesten voor gasbuis huisaansluitingen
  • Grote diameter triaxiaalproeven op ertsen, grofkorrelige materialen en veen
  • Kalibratieonderzoek waterspanningsmeters
  • Pipingproeven en testen voor pipingremmende maatregelen.

Deze pagina delen.