Deltares ontwikkelt kennis over uiteenlopende technische water- en bodemkundig gerelateerde onderwerpen met behulp van moderne experimentele faciliteiten die op de eigen campus in Delft aanwezig zijn. Na drie succesvolle edities in 2020, 2021 en 2022, opent Deltares ook in 2023 de deuren van de experimentele faciliteiten om innovatieve initiatieven vanuit Nederlandse start-ups en het mkb, te ondersteunen en de interactie met deze kleine en middelgrote bedrijven te vergroten.

Met de Mkb Challenge biedt Deltares 80 uur gratis toegang tot de Hydro- en Geo faciliteiten en laboratoria om ontwerpconcepten van innovaties te testen. Denk hierbij aan innovatieve oplossingen op het gebied van kustbescherming, bodembescherming, energievoorziening, monitoring- of meetinstrumenten. De mogelijkheden in de faciliteiten zijn eindeloos.

Voorbeelden:

  • Veld faciliteiten: Deltares heeft unieke geofysische in-situ meet- en monitoringstechnieken voor de ondergrond en het oppervlak, op land en ter zee. De toepassing van de technieken bestaat onder andere uit kartering (bepaling opbouw van de ondergrond), opsporing van (on)natuurlijke obstakels en risico mitigatie bij bouwprojecten. Deze technieken maken het mogelijk om innovaties in het veld, op grote schaal, te monitoren. Daarnaast hebben we de beschikking over faciliteiten waarin we gecontroleerde experimenten kunnen doen. Hiernaast meet Deltares op een aantal locaties in Nederland continu aan waterkwaliteit. Zo worden bijvoorbeeld bij Vuursteentocht en Vinkenloop de nutriënten in oppervlaktewater gemeten met een hoge tijdsresolutie. Deze ‘gecontroleerde’ locaties kunnen door mkb initiatieven bijvoorbeeld worden gebruikt om nieuwe meettechnieken te testen.

  • Geo faciliteiten: Het Geotechnisch Laboratorium van Deltares is gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe, geavanceerde gestandaardiseerde proeven (zoals cyclische triaxiaal-, samendrukkings- en schuifproeven) en het ontwikkelen en uitvoeren van niet-standaard experimenten teneinde grondparameters onder specifieke condities te bepalen of experimenten uit te voeren in samenhang met de uitvoering van grootschalige veldexperimenten. De GeoCentrifuge is een bijzondere faciliteit. Doordat gravitatiekrachten (g-kracht) kunnen worden opgewekt tot maar liefst 150 g wanneer de centrifuge ronddraait, kunnen werkelijke groottes worden verschaald. Door de afmeting van de machine kunnen constructies als dijken, spoorbanen en windturbines worden getest en effecten als bodemdaling en klimaatverandering in de grond worden gemeten. In de Geohal staan een groot aantal generieke opstellingen die schaalproeven met grond en grond-constructies interactie mogelijk maken. Hier kunnen we onder geconditioneerde omstandigheden de statische en dynamische eigenschappen van grond en grond-constructie interactie vaststellen en met de resultaten grond-mechanische ontwerpen valideren en optimaliseren.

  • Laboratoria: Op het geochemische en microbiologisch lab wordt veel experimenteel onderzoek verricht naar onder andere de biologische afbraak van (toekomstige) verontreinigingen, denk hierbij aan PFAS, microplastics. Ook wordt er onderzoek gedaan naar microbiële corrosie van stalen infrastructuur en ontwikkeling van nieuwe monitoringtechnieken voor organische en microbiële verontreinigingen. Ook worden (geochemische) processen bij bijvoorbeeld toepassingen van sediment en de samenstelling van organisch materiaal onderzocht. Het lab heeft daarnaast de beschikking over voorzieningen voor het uitvoeren van anaeroob microbiologisch onderzoek, DNA/RNA-analyses (op populatie en gen niveau), waterstof-analyses en het meten van nutriënten en ook broeikasgassen zowel in het lab als live in het veld. Het fysisch lab is ook wel een speelruimte voor onderzoek naar nieuwe (meet)technieken. Er staan een aantal standaard meetinstrumenten die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Met kleine aanpassingen aan instrument of (water,grond) monster of andere voorbereiding van een monster kunnen leuke resultaten behaald worden.

  • Hydrofaciliteiten: De Scheldt Flume, ookwel Scheldegoot, is een doorzichtige plexiglas goot waar innovatieve kust- en offshore ontwerpen aan golven kunnen worden blootgesteld. Voorbeelden van innovatieve initiatieven die kunnen worden getest zijn; kunstmatige riffen, kust- en bodembescherming en steenzettingen. De Water- en Grondgoot wordt veelvuldig gebruikt door onze partners uit de maritieme en energie sector en bagger en mijnindustrie. De grootschalige faciliteit is de go-to onderzoeksgoot voor grond gerelateerde R&D projecten en innovaties. Unieke eigenschappen van de water- en grondgoot zijn onder andere; de motorwagen met railsysteem, de ‘kleifabriek’, het hexapod-platform, een plexiglas goot en de beschikbaarheid van tal van meetinstrumenten. Voorbeelden van innovatieve initiatieven die kunnen worden getest zijn; (diep zee) snij- en zuigkoppen, ankers, spuiten, pluimdispersie, ‘bubble screens’, monopile installatie, stabiliteit en ga zo maar door. Het Atlantic basin kan worden gebruikt voor kust, rivier, haven en offshore projecten.

Data voor aanmelden

Faciliteit Data
Q1: Veld faciliteitenAanmelden tussen 1 januari en 31 maart 2023 (afgerond)
Q2: Geo faciliteitenAanmelden tussen 1 april en 31 mei 2023
Q3: LaboratoriaAanmelden tussen 1 juli en 30 september 2023
Q4: Hydro faciliteitenAanmelden tussen 1 november en 31 december 2023

We verwelkomen innovatieve mkb bedrijven van harte in onze experimentele testfaciliteiten om zo samen te werken aan innovatieve ontwikkelingen en oplossingen.

Om je aan te melden download je het Aanmeldformulier. Deze vul je in met informatie over jouw onderneming en innovatie en stuur je op naar Madelief Doeleman.

Mkb-bedrijven of start-ups in de Geotechniek kunnen zich tot eind mei 2023 inschrijven voor de mkb Challenge - Geo faciliteiten. Deelnemers aan de mkb Challenge - Geo faciliteiten kunnen toegang krijgen tot onze Geohal, Geocentrifuge of het Geotechnisch laboratorium om daar hun ontwerpconcepten te testen. Met onze experts brengen we de nieuwste technieken en innovaties een stap verder en zo komen we, ook samen met het mkb dichterbij oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Bekijk de video om meer te leren over de mogelijkheden:

Deze pagina delen.