Brede kijk op innovatietrajecten

Onze ervaring maakt ons bijzonder geschikt om je te begeleiden bij het verkennen van innovatietrajecten. We denken met je mee over welke subsidie je mogelijk kunt indienen en we attenderen je op de belangrijke aspecten waar je rekening mee moet houden.

We zorgen ervoor dat je begrijpt wat de mogelijkheden zijn en helpen je bij het nemen van weloverwogen beslissingen. We bieden niet alleen de expertise die je nodig hebt, maar ook een partnerschap waarop je kunt vertrouwen. Samen kunnen we door het complexe landschap van regelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)* navigeren en de best mogelijke ondersteuning vinden voor jouw project of initiatief.

Hoe werkt het?

Hoe gaat de begeleiding bij innovatietrajecten van Deltares in zijn werk? We hanteren een aanpak in 3 stappen:

Stap 1: Intake

Een mkb bedrijf of startup neemt contact op voor begeleiding bij een innovatietraject. Deltares toetst of de vraag past binnen de expertisegebieden van Deltares en of er voldoende capaciteit beschikbaar is om een begeleidingstraject te starten. Ook de bijdrage van de innovatie aan maatschappelijke doelen (bijvoorbeeld duurzaamheid) speelt mee bij de afweging.

Stap 2: Expertfase

Deltares stelt een expertteam samen, afhankelijk van de vraag worden hier de juiste experts voor gevraagd. Het mkb bedrijf (of startup) wordt uitgenodigd de innovatie te presenteren. Vervolgens wordt er gezamenlijk gewerkt aan het in kaart brengen van sterke/zwakke punten en kansen/bedreigingen. In deze sessie wordt ook besproken of, en zo ja in welke vorm, er behoefte is aan verdere ondersteuning.

Stap 3: Coaching

Als er besloten is tot verdere ondersteuning dan krijgt het mkb bedrijf (of startup) een vast contactpersoon binnen Deltares aangewezen (de coach) en start de begeleiding van het innovatietraject.

* De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een Nederlandse overheidsorganisatie die valt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RVO heeft als doel om duurzaamheid, innovatie en internationaal ondernemen bij Nederlandse bedrijven en instellingen te stimuleren.

Deze pagina delen.