Jaarlijks schakelen zo'n 350 mkb'ers Deltares in voor specifieke projecten en vise versa. Onze samenwerking met Nederlandse mkb-bedrijven is zowel waardevol voor ons als voor hen. We leren van elkaar en werken samen aan projecten waarmee we impact maken. Naast projectgerelateerde samenwerkingen, nemen we ook deel aan innovatietrajecten die met gesloten beurzen worden opgepakt. Kortom, bij Deltares is er altijd ruimte voor samenwerking en kennisontwikkeling.

Kennisoverdracht aan het mkb

Deltares wil als toegepast kennisinstituut, ontwikkelde kennis toepasbaar en toegankelijk maken. Dat is onderdeel van onze missie. Kennisoverdracht vindt op verschillende manieren plaats, in binnen- en buitenland. De meest effectieve vorm blijft via projecten met publieke en private partijen. Bijvoorbeeld in Joint Industry Projects (JIP’s) en TKI/PPS projecten, of via rapporten en producten.

In projecten wordt ook veel software en toepassingen ontwikkeld. Dit zijn eveneens veelgebruikte kennisdragers, zo wordt onze open source software wereldwijd breed verspreid en gebruikt. Daarnaast zijn er talloze publicaties, congressen, workshops, webinars en andere bijeenkomsten waar we een breed publiek bereiken. Veel van onze publicaties en rapporten zijn openbaar en toegankelijk via onze website.

Technologie Consult

Speciaal voor het mkb en start-ups, introduceren wij het Technologie Consult. In het 1-daags Technologie Consult buigen experts van Deltares zich kosteloos over de technologische vraag van een ondernemer. De experts helpen met advies over bijvoorbeeld de haalbaarheid van jouw innovatie, technische-inhoudelijke aspecten en systemische en organisatorische condities. Daarnaast denken wij mee over samenwerkingsmogelijkheden en brengen we ondernemers in met leden uit ons netwerk.

TKI projecten

Topsectoren en Kennis- en Innovatieprojecten (TKI-projecten) zijn projecten die zijn gericht op de ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen in bepaalde economische sectoren. In het projecten werken ondernemers, kennisinstellingen en overheid samen aan een gezamenlijk doel en dienen om de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te versterken en om bij te dragen aan economische groei en verduurzaming.

Deltares is intensief betrokken bij de TKI’s Deltatechnologie en Watertechnologie. In deze TKI-projecten werken we samen met een groot aantal mkb bedrijven (al sinds 2012) aan innovatieve oplossingen.

De projecten staan beschreven op de TKI-websites: Projecten TKI Deltatechnologie en TKI Watertechnolgie.

Joint Industry Project

Een Joint Industry Project (JIP) is een gezamenlijke ondernemingsproject, waarbij we met verschillende bedrijven samenwerken om een specifiek doel of uitdaging aan te pakken. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe producten of technologieën, of het verbeteren van bestaande processen.

Het doel van een JIP is om gezamenlijke middelen en expertise te bundelen, waardoor de deelnemers efficiënter en effectiever kunnen werken en hun doelstellingen sneller kunnen bereiken.

Projecten binnen een JIP zijn meestal te complex (of te duur) om door één partij op te pakken. Of het vereist meerdere specialistische kennis of apparatuur, die niet gemakkelijk beschikbaar is voor individuele partijen (zoals hydraulische modelleringen faciliteiten). Deelnemers van een JIP werken samen, delen de kosten en delen de voordelen.

Downloads

    Deze pagina delen.