Samenwerking en kennisontwikkeling

Elk jaar doen ongeveer 350 mkb-bedrijven (en start-ups) een beroep op Deltares voor speciale projecten, en omgekeerd gebeurt hetzelfde. Onze samenwerking met deze Nederlandse mkb-ondernemingen is niet alleen waardevol voor ons, maar ook voor hen. Het is een proces van wederzijds leren, waarbij we gezamenlijk werken aan projecten die daadwerkelijke impact hebben. Buiten de samenwerking die gericht is op specifieke projecten, zijn we ook betrokken bij innovatietrajecten die zonder financiële transacties worden uitgevoerd. Bij Deltares staat de deur altijd open voor samenwerking en kennisontwikkeling.

Kennis toepasbaar en toegankelijk

Als toegepast kennisinstituut heeft Deltares de ambitie om ontwikkelde kennis zowel toepasbaar als toegankelijk te maken. Dit vormt een essentieel onderdeel van onze missie. De overdracht van deze kennis vindt plaats op diverse wijzen, zowel nationaal als internationaal. Hoewel de kennis kan worden verspreid via rapporten en producten, blijft de samenwerking in projecten met publieke en private partijen de meest effectieve methode. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • TKI-Projecten: Dit zijn projecten binnen de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), waar Deltares samenwerkt met het mkb om innovatieve oplossingen te onderzoeken en te ontwikkelen.
  • Joint Industry Projects (JIP's): Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende industriële en onderzoeksorganisaties, inclusief het mkb, om gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling te bevorderen in specifieke technologische gebieden.
  • Technologie consults: Door middel van technologieconsultatie biedt Deltares expertise en begeleiding aan het mkb om technologische uitdagingen aan te pakken en nieuwe oplossingen te implementeren.
  • De mkb challenge: Deze uitdaging kan gezien worden als een speciaal initiatief om mkb-bedrijven te betrekken bij innovatieve projecten en hen te ondersteunen bij de toepassing van nieuwe kennis en technologieën.
  • Begeleiding bij innovatietrajecten: Dit is een traject waarbij we mkb-bedrijven en startups helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen ten aanzien van hun innovatie.

Door deze verscheidenheid aan benaderingen stimuleert Deltares de kennisoverdracht en samenwerking met het mkb, en draagt zo bij aan de groei en innovatie in de sector.

TKI projecten

Topsectoren en Kennis- en Innovatieprojecten (TKI-projecten) zijn projecten die zijn gericht op de ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen in de negen topsectoren. In deze projecten werken ondernemers, kennisinstellingen en overheid samen aan een gezamenlijk doel en dienen om de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te versterken en om bij te dragen aan economische groei en verduurzaming. Deltares is intensief betrokken bij de TKI’s Deltatechnologie en Watertechnologie. In deze TKI-projecten werken we samen met een groot aantal mkb bedrijven (al sinds 2012) aan innovatieve oplossingen. De projecten staan beschreven op de TKI-websites: Projecten TKI Deltatechnologie en TKI Watertechnolgie.

Joint Industry Projects

Een Joint Industry Project (JIP) is een gezamenlijke ondernemingsproject, waarbij we met verschillende bedrijven samenwerken om een specifiek doel of uitdaging aan te pakken. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe producten of technologieën, of het verbeteren van bestaande processen. Het doel van een JIP is om gezamenlijke middelen en expertise te bundelen, waardoor de deelnemers efficiënter en effectiever kunnen werken en hun doelstellingen sneller kunnen bereiken. De projecten zijn meestal te complex (of te duur) om door één partij op te pakken, of het vereist meerdere specialistische kennis of apparatuur, die niet gemakkelijk beschikbaar is voor individuele partijen. Deelnemers van een JIP werken samen, delen de kosten en delen de voordelen.

Technologie Consult

Speciaal voor het mkb en start-ups, introduceren wij het Technologie Consult. In het 1-daags Technologie Consult buigen experts van Deltares zich kosteloos over de technologische vraag van een ondernemer. De experts helpen met advies over bijvoorbeeld de haalbaarheid van jouw innovatie, technische-inhoudelijke aspecten en systemische en organisatorische condities. Daarnaast denken wij mee over samenwerkingsmogelijkheden en brengen we ondernemers in contact met leden uit ons netwerk.

De mkb challenge

Deltares ontwikkelt kennis over uiteenlopende technische water- en bodemkundig gerelateerde onderwerpen met behulp van moderne experimentele faciliteiten die op de eigen campus in Delft aanwezig zijn. Met de mkb challenge biedt Deltares 80 uur gratis toegang tot de Hydro- en Geo faciliteiten en laboratoria om ontwerpconcepten van innovaties te testen. Denk hierbij aan innovatieve oplossingen op het gebied van kustbescherming, bodembescherming, energievoorziening, monitoring- of meetinstrumenten. De mogelijkheden in de faciliteiten zijn eindeloos.

Begeleiding bij innovatietrajecten

Deltares biedt een traject waarbij we mkb-bedrijven en startups helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen ten aanzien van hun innovatie. We bieden niet alleen de expertise die nodig is, maar ook een partnerschap waar op kan worden vertrouwd. Bij Deltares begrijpen we dat innovatie verder gaat dan alleen technische expertise. Op de pagina begeleiding bij innovatietrajecten lees je meer hierover.

En meer

In projecten wordt ook veel software en toepassingen ontwikkeld. Dit zijn eveneens veelgebruikte kennisdragers, zo wordt onze open source software wereldwijd breed verspreid en gebruikt. Daarnaast zijn er talloze publicaties, congressen, workshops, webinars en andere bijeenkomsten waar we een breed publiek bereiken. Veel van onze publicaties en rapporten zijn openbaar en toegankelijk via onze website.

Deze pagina delen.