Combinatie universiteit en industrie

In dit door de Europese Unie gefinancierde project werken verschillende universiteiten samen met ingenieurs vanuit de industrie. Op deze manier komt academische kennis beschikbaar voor het bedrijfsleven. Op den duur is zo beter te voorspellen hoe kruip een rol speelt bij diverse gronden en bij grote projecten als dijkversterkingen.

Voorspellen kruip veengebieden

Binnen dit vier jaar durende project zijn diverse modellen geanalyseerd en getest. Deltares heeft onder meer ervaring opgedaan met deze modellen via laboratoriumproeven op veen. Doel is om de kennis van de geavanceerde wiskundige modellen toe te passen in het Hollandse veengebied. In steden als Gouda en Waddinxveen komen veel verzakkingen voor en wordt er regelmatig opgehoogd met zand. Met een goed model is de toekomstige kruip te voorspellen en is de aanpak daar te optimaliseren. Bij dijkversterkingen is door te rekenen of de funderingen van de huizen langs de dijk de versterkingen aan kunnen.

CREEP in grondmaterialen

Deze pagina delen.