Tool bouwen

In FAST zal dit consortium de eerste gestandaardiseerde tool bouwen waarmee de eigenschappen van een ecosysteem in aanmerking kunnen worden genomen bij beleidsvorming voor overstromingsrisicobeheer. Voor dit doel worden ruimtevaarttechnologie en veldmetingen gecombineerd bij het bestuderen van acht ecosystemen van getijdengebieden en riviervlaktes in de vier Europese landen. Het FAST-project is van start gegaan op 1 januari 2014.

Software ontwikkelen

In het FAST-project wordt een nieuwe dienst ontwikkeld ter verbetering van het beleid voor overstromingsrisicobeheer door duurzame ontwikkeling te bevorderen en kosten te besparen. Hiervoor worden ecosysteemdiensten gekoppeld aan traditionele technische oplossingen voor overstromingsrisicobeheer. De FAST-tool zal bestaan uit een softwarepakket dat werkt met aardobservatiegegevens die zijn verkregen van satellieten zoals Sentinel.

Om deze software te kunnen ontwikkelen moeten met behulp van satellietbeelden de milieukenmerken en biologische kenmerken worden bepaald van de ecosystemen van getijdengebieden en riviervlaktes. Daarvoor moeten veldgegevens worden geijkt, relaties worden gelegd tussen de kenmerken van ecosystemen en kustverdedigingswerken, en wetenschappelijke gegevens worden vertaald naar technische en economische teksten.

Participatie eindbegebruikers

Een wezenlijk aspect van het FAST-project is de participatie van eindgebruikers tijdens de ontwerp-, ontwikkelings- en validatiefases van de software. De groep eindgebruikers omvat milieuagentschappen, kustbeheerders, lokale overheden, grondgebruikers, niet-gouvernementele organisaties en private ondernemingen. Het nauwe contact met de groepen eindgebruikers zal helpen tools te produceren die precies voldoen aan de behoeften van regionale eindgebruikers zodat commerciële toepassing en beschikbaarheid van de diensten op de lange termijn verzekerd is.

Gerelateerde Projecten

    Deze pagina delen.