De FFWS is een samenwerkingsovereenkomst met een aanpak gericht op projectvoorbereiding. Hierdoor kunnen projecten tot stand gebracht worden die effectieve samenwerking mogelijk maakt tussen de projectleverings- en financiële gemeenschap en de praktijkgemeenschappen voor het behoud van waterbronnen en stroomgebieden, om strategieën voor waterveiligheid om te zetten in investeerbare voorstellen. Het proces maakt de ontwikkeling van strategische investeringstrajecten mogelijk die, gebruikmakend van een gemengde financieringsbenadering, een grotere participatie van de particuliere sector teweegbrengt en investeringen in het bereiken van waterzekerheid en klimaatadaptatie stimuleren.

We hebben het gebruik van deze aanpak gedemonstreerd in Latijns-Amerika (Mexico en Ecuador). De aanpak wordt toegepast in de Dry Corridor in Midden-Amerika, in samenwerking met de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Global Environment Facility, en in Peru als onderdeel van het 'Valuing Water Finance Initiative' van de Nederlandse overheid.

De FFWS begeleidt deelnemers in het planningsproces door de verschillende stadia van het bouwen van een paradigmaverschuivend investeringsprogramma en een duidelijke Theory of Change, naar een win-winsituatie voor economie en milieu. Het resultaat is een strategie voor waterzekerheid, uitgewerkt in een gefaseerde investeringsportefeuille waarin de meest kansrijke clusters van projecten worden uitgewerkt tot deals die aantrekkelijk zijn voor publieke en/of particuliere investeerders.

Voorbeelden van ons werk

Valuing Water Journey (Peru)

Ontwikkeling van een strategie voor systeemverandering om de werkelijke waarde van water en waterrisico's te internaliseren in publieke en particuliere investeringsbeslissingen. Het economische ontwikkelingsparadigma van Peru aandrijven naar een win-winmodel voor economie en milieu dat zorgt voor echt duurzame en veerkrachtige economische groei en ontwikkeling. Ontwikkeling van een strategisch plan voor waterzekerheid voor het stroomgebied van Chancay-Lambayeque en vroegtijdige betrokkenheid van de particuliere sector aanwakkeren om particuliere financiering voor het behoud van stroomgebieden aan te trekken. Contactpersoon: Monica Altamirano.

Resilient Oaxaca: ontwikkeling van investeringsprojecten voor de stedelijke veerkracht van Oaxaca de Juarez (Mexico)

Training over het financieringskader voor waterzekerheid en technieken voor investeringsplanning voor Oaxaca Secretary of Infrastructure; identificeren van zakelijke kansen voor publieke en particuliere samenwerking. Contactpersoon: Monica Altamirano.

OECD Water Policy Dialogues (Argentinië)

Peer reviewer voor Nederland in waterfinanciering en waterbeheer. Het verstrekken van best practices op het gebied van waterfinanciering en institutionele regelingen en het ondersteunen van het OESO-team met de interviews met deelnemers uit de publieke, particuliere, academische en non-profitsector. Contactpersoon: Monica Altamirano.

Deze pagina delen.