In 2030 leeft 80% van de bevolking in deltasteden en kustgebieden, zo is de verwachting. Door klimaatverandering neemt de druk toe. Met grote maatschappelijke en economische gevolgen. Steden die zich met NbS in de stad klimaatadaptief voorbereiden, zijn onder andere Rotterdam en Dordrecht.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=EWddPPn4Sqc

Rivier als levensader

Zij omarmen de rivier als de levensader die het is en passen NbS in de stad oplossingen toe. Rotterdam doet dat in ‘Rivier als Getijdenpark’ en verzacht waar mogelijk rivieroevers. Ook heeft het een 1.5 meter lange strekdam aangelegd om de randvoorwaarden voor een getijdengebied te creëren. Deze en meer toepassingen vergroten de natuurwaarde omdat het vissen en vogels aantrekt en er zeldzame schorren en slikken zijn. Net zo belangrijk is dat ze bijdragen aan waterveiligheid, recreatie en de waterkwaliteit vergroten door helderder water.

Ecologische stapsteen

In het historische Dordrecht wordt het project de Stadswerven een ecologische stapsteen voor het verbinden van Dordrecht met de Biesbosch. Langs de rivier de Merwede wordt grond afgegraven waardoor getijdennatuur kan ontstaan. De getijdenzone is een aantrekkelijk uithangbord voor de buitendijks aangelegde woonwijk die daar ontstaat. Het gebied trekt vogels, vissen, amfibieën en insecten aan; is aantrekkelijk om in te wandelen en biedt bewoners een beleving van zowel getijdennatuur als de ‘Biesbosch vegetatie’.

Toepassingen

Ecoshape, Deltares en Witteveen+Bos hebben een presentatie gemaakt waarin te zien is wat NbS in de stad is en hoe je het kunt toepassen Een visual laat zien welke oplossingen je kunt toepassen in de stad. De illustratie geeft informatie over diverse type toepassingen, zoals hangende structuren, wilgenbossen, natuurlijk talud en een getijdenpark. Het beschrijft onder meer wat het is, doet voor de omgeving, waarom het een NbS toepasssing is en waar je het in de praktijk kunt vinden. Per toepassing kun je een factsheet downloaden met uitgebreide achtergrondinformatie.

Building with Nature

Niet nieuw

Gebruik van Nature-based Solutions in de stad is feitelijk niet nieuw. Vroeger was ons contact met de rivier vanzelfsprekend. In de presentatie is een ‘story’ opgenomen die in vogelvlucht vertelt en verbeeldt hoe we vroeger meer in contact waren met de rivier als levensader voor ons maatschappelijke en economisch welzijn. In de loop van de tijd dwaalden we langzaam af van het goede dat de natuur ons bracht. NbS brengt belangrijke aspecten daarvan weer terug maar dan ingebed in de mogelijkheden van de huidige tijd.

Meer informatie

Nature-based Solutions in de stad is een in de tweede fase opgestart en door de EU gesubsidieerd EFRO project binnen het programma Building with Nature van EcoShape. Ecoshape-partners Deltares (kennisinstituut voor Water en Ondergrond) en Witteveen+Bos (advies- en ingenieursbureau) voeren de Building with Nature in de stad projecten uit. Gemeente Dordrecht en Rotterdam participeren hierin.

Deze pagina delen.