Dit project is uitgevoerd tussen 2015 en 2016 en had als doel het geïntegreerd waterbeheer te ondersteunen (IWRM) en duurzame investeringen in rivierstroomgebieden mogelijk te maken. De kennisontwikkeling bij instellingen die zich op nationaal niveau bezighouden met het geïntegreerd waterbeheer moest worden verbeterd.

Het project is uitgevoerd onder leiding van het Department of Public Works and Highways, (DPWH), (IWRM) Integrated Water Resources Management Coordinating Team[AvB1] , Department of Environment and Natural Resources(DENR), (=River Basin Control Office (RBCO), National Water Resources Board (NWRB), National Irrigation Administration, (NIA) National Economic and Development Authority, National Hydraulics Research Center (NHRC) en National Engineering Center (NEC) van de universiteit van de Filippijnen (UP).

Onze uitdaging effectief en efficient integraalwaterbeheer

Onze uitdaging was te onderzoeken wat het effectiefste en efficiëntste plan voor integraal waterbeheer zou zijn. Dat is gedaan met het voorbeeld van een rivierstroomgebied in Tacloban in de Filipijnen Hier komen veel problemen met betrekking tot het geintegreerd waterbeheer voor. Bewoners hebben toegang nodig tot schoon water en sanitatie, maar water is ook nodig voor economische doeleinden (landbouw, industrie etc.). De problemen bestaan uit milieuproblemen zoals waterkwaliteit en erosie, en mensen moeten beschermd worden tegen overstromingen en droogte.

Sfeerafbeelding problemen identificeren
Problemen identificeren

Gezamenlijk werken aan een geïntegreerd waterbeheermodel

Gedurende het gezamenlijk werken aan een geïntegreerd waterbeheermodel werd de Group Model Building methode gecombineerd met het waterveiligheidskader (AWDO). Dankzij het Group Model Building-proces konden beleidsmakers en betrokkenen de relevante watergerelateerde problemen in het stroomgebied identificeren en inzicht krijgen in de wisselwerking er tussen, terwijl door het waterveiligheidskader koppelingen konden worden gelegd met de ambities en doelen van het masterplan. Hierbij werd ook gebruikgemaakt van het Sustainable Delta Game, een serious game van Deltares dat inzicht geeft in planning onder onzekere omstandigheden.

Het resultaat

Het resultaat was een praktische richtlijn, en planningstools die integraal waterbeheer en duurzame investeringen ondersteunen, heldere implementatieplannen bieden, strategische plannen vertalen naar specifieke acties (wat, wie, hoe, financiering) en een consistent analysekader creëren waarmee de planners en betrokkenen strategische plannen voor integraal watermanagement kunnen ontwikkelen.

Deze pagina delen.