Veiligheid is belangrijk

In de studie is nagegaan of de inlaatsystemen op de zeebodem, de pompstations, de uitschuringsbescherming en de uitlaatsystemen veilig zullen blijven werken, zelfs onder extreme weersomstandigheden en bij verschillende bedrijfsprocedures. Dit stelt hoge eisen aan de hydraulische prestaties tijdens de gehele gebruiksduur. Optimalisering van het ontwerp kan leiden tot een betere beschikbaarheid van koelwater, lagere onderhoudskosten en beperking van het energieverbruik. Ook zijn hoge veiligheidsniveaus vereist voor de aan- en afvoervoorzieningen. Een storing in het koelwatersysteem zou het stilvallen van de elektriciteitsproductie of, in het ergste geval, zelfs een kernsmelting (meltdown) kunnen veroorzaken. Het ontwerp is herzien op basis van de bevindingen.

In verband met de mogelijke milieugevolgen is voor Shin Kori onderzocht welke stijging van de plaatselijke zeewatertemperatuur als gevolg van koelwaterlozingen aanvaardbaar zou zijn. Door een innovatieve rekenmethode toe te passen op de dispersie van de warmtepluim, kon Deltares een nauwkeuriger beeld schetsen dan voorheen mogelijk was.

Hydraulische studies

Deltares heeft hydraulische studies uitgevoerd (2011-2012) voor evaluatie, optimalisatie en verificatie van het ontwerp van de onder water gesitueerde inlaat-/uitlaatconstructies van SUN 1&2 en modeltests uitgevoerd voor de pompinstallaties voor koelwater en proceswater voor KEPCO E&C. De beproevingen moesten voldoen aan de strenge ASME-NQA-1 kwaliteitsnormen die gelden voor de nucleaire bedrijfstak.

Dit is een van de vele projecten voor de energie- en waterbedrijven die Deltares heeft uitgevoerd voor Aziatische en andere klanten over de hele wereld die grote energie- en waterinstallaties ontwikkelen.

Deze pagina delen.