Het project, dat tien jaar gaat duren, wordt uitgevoerd door het DANUBIUS-NL consortium. Hierin wordt samengewerkt door Universiteit Utrecht, TU Delft, Universiteit Twente, Wageningen University & Research, NIOZ, Deltares en TNO. Δ-Enigma wordt ook de kern van de Nederlandse deelname in de pan-Europese onderzoekinfrastructuur DANUBIUS-RI.

Δ-Enigma: Nederlandse Delta aan de Intensive Care monitor

Delta’s en kustvlaktes zijn aantrekkelijke plaatsen om te wonen: vruchtbaar, vlak, bereikbaar vanuit zee. Deze gebieden zijn echter ook kwetsbaar voor klimaatverandering en zeespiegelstijging. Het Δ-Enigma project voorziet infrastructuur om de Nederlandse delta intensief te bemeten en experimenteel te onderzoeken. Hierdoor kan de toekomst beter voorspeld worden en blijft de Nederlandse delta leefbaar, ook als deze verandert door ons gebruik en zeespiegelstijging.

Zeeland satelietfoto
Sentinel 2-2020 foto van ESA

Nationale en internationale samenwerking

∆-Enigma zal een boost geven aan nationale en internationale samenwerking. De infrastructuur zal ook voor anderen toegankelijk zijn en de verzamelde gegevens worden open en FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) gedeeld. ∆-ENIGMA maakt het mogelijk om baanbrekend onderzoek te doen, maar faciliteert ook de samenwerking tussen onderzoekers en de gebruikers van de onderzoekresultaten om samen impact te bereiken. Wat Δ-Enigma uniek maakt, is de geïntegreerde toepassing in een samenhangend programma van gespecialiseerde apparatuur waarmee we de effecten van verschillende ingrepen aan de Nederlandse delta beter kunnen inschatten. Bijvoorbeeld met drones en 3D laserscanners, maar ook met gespecialiseerde laboratoria.

Δ-Enigma basis voor Nederlandse deelname in DANUBIUS-RI

De grootschalige, pan-Europese onderzoekinfrastructuur DANUBIUS-RI gaat onderzoek doen op het gebied van rivier-zee-systemen. Door het in Europa delen van top-infrastructuur wordt ons begrip van deze uiterst complexe en dynamische systemen naar een hoger niveau getild en ontstaat er meer zicht op het handelingsperspectief van overheden en bedrijfsleven. Daarnaast kan door het binnen Europa delen van infrastructuur efficiënter onderzoek worden gedaan. Nederland brengt via Δ-ENIGMA unieke infrastructuur voor biogeomorfologisch onderzoek in. Andere landen brengen complementaire infrastructuur in voor het bestuderen van rivier-zee-systemen, waar dan ook de Nederlandse onderzoekers gebruik van kunnen maken.

Over NWO-GWI

Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is essentieel voor de Nederlandse wetenschap. Het kan gaan om zeer gespecialiseerde apparaten, zoals grote telescopen, hoge veldmagneten of geavanceerde sensoren en meetnetten noodzakelijk voor biologisch en aardwetenschappelijk onderzoek. Maar ook om ‘virtuele’ faciliteiten, zoals omvangrijke databanken, wetenschappelijke computernetwerken, of om data- en monstercollecties.

Investeringen in grootschalige infrastructuur dragen bij aan de internationale positie van Nederland als kennisland. Wetenschap en onderzoek kunnen niet zonder de juiste wetenschappelijke infrastructuur

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Robert Dijkgraaf.

Meer informatie

Deze pagina delen.