Intergovernmental Panel on Climate Change

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is het VN-orgaan dat de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering toetst. Duizenden mensen van over de hele wereld dragen bij aan het werk van het IPCC. Voor de evaluatierapporten bieden experts vrijwillig hun tijd aan als IPCC-auteurs om de duizenden wetenschappelijke artikelen te beoordelen die elk jaar worden gepubliceerd.

Werkgroepen

Het IPCC heeft drie werkgroepen: Werkgroep I, die zich bezighoudt met de natuurwetenschappelijke basis van klimaatverandering; Werkgroep II, die zich bezighoudt met impact, aanpassing en kwetsbaarheid; en Werkgroep III, die zich bezighoudt met de mitigatie van klimaatverandering.

Singapore en Nederland

Bart gaat samen met professor Winston Chow, Associate Professor of Urban Climate en Lee Kong Chian, Research Fellow aan de Singapore Management University (SMU), de Werkgroep II voorzitten.

Nederland en Singapore werken nauw samen op het gebied van klimaatverandering, het delen van kennis en het ontwikkelen van paden voor de toekomst. Deltares is ook vertegenwoordigd in Singapore via NUS-Deltares, de langdurige samenwerking tussen de National University of Singapore en Deltares.

Prioriteiten

Als nieuwe medevoorzitter van Werkgroep II heeft Bart verschillende prioriteiten gesteld, waaronder:

  • Focussen op kwetsbare gemeenschappen en actoren die een bijdrage kunnen leveren.
  • Experts uit ontwikkelingslanden betrekken bij het assessmentproces van het IPCC.
  • Een grotere overlap creëren tussen de traditionele domeinen van de IPCC-werkgroepen één, twee en drie.
  • De link tussen IPCC-resultaten en beslissingen in het veld versterken door meer workshops te organiseren die gericht zijn op regio's met een hoge adaptatiedruk.
Ik voel me ontzettend vereerd dat ik ben verkozen tot covoorzitter van Werkgroep II. De komende zes jaar zullen Winston en ik de verzameling leiden van de wetenschap die helpt bij het in kaart brengen, ontwerpen en implementeren van de vele keuzes die moeten worden gemaakt om de maatschappelijke ontwikkeling te laten aansluiten bij de uitdagingen van ons klimaat in transitie. En we zullen een beroep doen op de vele experts van over de hele wereld die aan dit werk moeten bijdragen.

Bart van den Hurk

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=BRiWk1EOZPA

Over het vorige rapport

Het IPCC voltooide het zesde beoordelingsrapport (AR6) in maart 2023. De belangrijkste bevindingen van het AR6 syntheserapport zijn:

  • Het tempo en de schaal van klimaatmaatregelen zijn onvoldoende om klimaatverandering aan te pakken.
  • Er zijn meerdere haalbare en effectieve opties beschikbaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ons aan te passen aan de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
  • Voorwaarden zijn onder andere financiering, technologie, capaciteitsopbouw en internationale samenwerking.

Deze pagina delen.