Metingen aan de kust door Bas van Maren (foto: Van Maren)
Metingen aan de kust door Bas van Maren (foto: Van Maren)

De aanstelling van Bas Van Maren is onderdeel van een langjarig samenwerkingsproject tussen China en Nederland, en hij zal zijn werkzaamheden daarom deels in China (zodra reisrestricties ten gevolge van Covid dit toelaten) en deels aan de Technische Universiteit van Delft invullen. Van Maren blijft tevens 50% van zijn tijd voor Deltares werken. Op deze manier kan hij wetenschappelijk onderzoek zoveel mogelijk aan laten sluiten bij toepassingsgerichte studies.

In China zal Van Maren zich vooral richten op de invloed van menselijk handelen op estuaria. Zowel Nederlandse als Chinese systemen zijn sterk beïnvloed door menselijke ingrepen zoals verdiepingen, landaanwinningen en afsluitingen. Het gezamenlijk bestuderen van deze uiteenlopende systemen geeft waardevol inzicht in de impact van menselijke ingrepen in relatie tot de natuurlijke dynamiek op verschillende schalen.

Op dit moment werkt Van Maren zich op het onderzoeken van de Waddenzee inclusief Eems estuarium, de Ganges-Brahmaputra Delta, en de Yangtze Delta. In al deze systemen is het begrijpen en voorspellen van de effecten van lokale menselijk ingrepen ten opzichte van de natuurlijke dynamiek en verwachte klimaatverandering een belangrijk onderzoeksthema voor de komende jaren.

Deze pagina delen.