De samenstelling van de raad is als volgt:

NaamFunctie
Jan Willem Erisman (eerder benoemd, voorzitter)hoogleraar milieu en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Leiden
Heleen de Coninck (plaatsvervangend voorzitter)hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering, Technische Universiteit Eindhoven, universitair hoofddocent innovatie en duurzaamheid, Radboud Universiteit;
Sanne Akerboomuniversitair docent regulering en governance van de energietransitie, Universiteit Utrecht;
Kornelis Blokhoogleraar energiesysteemanalyse, Technische Universiteit Delft;
Marjolijn Haasnootsenior onderzoeker/adviseur Deltares, universitair hoofddocent klimaatadaptatie, Universiteit Utrecht;
Machiel Mulderhoogleraar energie-economie, Rijksuniversiteit Groningen;
Wouter Petershoogleraar koolstofkringloop en atmosferische samenstelling, Wageningen University en Research, Rijksuniversiteit Groningen;
Wieke Potuniversitair docent bestuurskunde, Wageningen University en Research;
Linda Steghoogleraar omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen;
Behnam Taebihoogleraar energie- en klimaatethiek, Technische Universiteit Delft.

Voorzitter Jan Willem Erisman: “Bij de samenstelling van de raad is zorgvuldig gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, kennis van en ervaring met klimaatvraagstukken en -beleid, en diversiteit in samenstelling en wetenschappelijke disciplines. Ik ben blij met dit sterke en diverse team waarmee we regering en parlement de komende jaren van brede, goed onderbouwde wetenschappelijke adviezen kunnen voorzien.”

Over de WKR

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) heeft als taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over klimaatbeleid. De adviezen van de WKR zijn wetenschappelijk onderbouwd en vooral gericht op de lange termijn. De WKR werkt onafhankelijk en interdisciplinair. Het eerste advies van de WKR, dat voor 1 februari 2024 wordt uitgebracht, gaat over dilemma’s en richtinggevende keuzes waar Nederland de komende jaren voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit. Dit advies dient als input voor het Klimaatplan dat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende jaren beschrijft. Het kabinet presenteert het Klimaatplan in het najaar van 2024.

Deze pagina delen.