De studie, onlangs gepubliceerd in Nature Scientific Reports, is de eerste in zijn soort die 71.208 kleine en middelgrote reservoirs identificeerde en analyseerde met behulp van Global Water Watch. Dit online platform is wereldwijd gratis toegankelijk en biedt near-realtime informatie over water in meren en reservoirs. De tool wordt momenteel ontwikkeld door Deltares, World Resources Institute (WRI) en WWF, en ondersteund door Google.org en het Water, Peace and Security Partnership.

Overzicht van waterreservoirs wereldwijd (uit de Global Water Watch)

overzicht waterreservoirs wereldwijd uit de global water watch
De figuur laat zien hoeveel oppervlaktewater van reservoirs verandert tussen seizoenen en jaren in 2000-2021. De bovenste kaart (a) toont seizoensgebonden variabiliteit en de onderste kaart (b) toont de trend variabiliteit.

Grote variatie

Met behulp van satellietbeelden met hoge resolutie, machine learning en cloud computing bleek uit het onderzoek dat de oppervlakte van kleine waterreservoirs, belangrijk voor het welzijn van veel gemeenschappen over de hele wereld, veel meer varieert dan die van middelgrote reservoirs – 52% meer tussen jaren en, belangrijker nog, 84% meer tussen seizoenen.

“Onze studie biedt nauwkeurige informatie over de dynamiek van de reservoirs van de aarde van vandaag. Het zal helpen om water beter te beheren, vroegtijdig te waarschuwen voor droogte en voedseltekorten, en lokale gegevens hiervoor te bevestigen of aan te vullen”, zegt Gennadii Donchyts, expert remote sensing bij Deltares. “Global Water Watch zal helpen om de transparantie over grensoverschrijdend rivierwaterbeheer te vergroten, over sectoren en maatschappelijke groepen heen.”

“Het groeiende vermogen om satellietbeelden met hoge resolutie te gebruiken om opkomende waterrisico’s te monitoren, verandert de manier waarop we gemeenschappen en stroomgebieden kunnen ondersteunen in het licht van schommelingen in het klimaat”, vult Alexis Morgan aan, Global Water Stewardship Lead van het WWF.

Toegankelijk en betrouwbaar

Nu de watercrises verergeren als gevolg van de groeiende vraag en de escalerende gevolgen van klimaatverandering, zullen toegankelijke en betrouwbare watergegevens steeds belangrijker worden. “De toenemende druk op de watervoorraden ondermijnt de waterzekerheid en draagt ​​bij aan conflicten, migratie, gezondheidscrises en voedsel- en energieonzekerheid over de hele wereld”, zegt Charlie Iceland, interim-directeur van het Waterprogramma, World Resources Institute en een leider van het Water, Peace, en veiligheidspartnerschap. “Gegevens over wereldwijde watervoorraden zijn essentieel om deze risico’s en uitdagingen te beheersen.”

Door de toenemende opwarming van de aarde zullen droogtes, zoals die zich nu in Europa voordoen, vaker voorkomen, wat samen met de toenemende vraag naar water de beschikbaarheid van zoet water voor voedsel en drinkwater ernstig zal aantasten. Wereldwijde monitoring van deze schaarse hulpbronnen wordt dan ook steeds belangrijker.


Deze pagina delen.