Deltares heeft in opdracht van de Wereldbank de Seychellen ondersteund met het schrijven van hun Nationaal Vastgestelde Bijdragen aan de Klimaatovereenkomst van Parijs. Naast het hoofdstuk over klimaatadaptie hebben we geholpen met een hoofdstuk over de sectoren van de blauwe economie. Hierin komen de investeringsprioriteiten en de verschillende institutionele-aspecten in beeld om de sectoren te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatakkoord van Parijs

Landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben getekend dienen om de vijf jaar hun Nationaal Vastgestelde Bijdragen in. Ook de Seychellen doen dit met een document waarin concrete acties staan om broeikasgasemissies te verminderen. Ook geven ze aan hoe de eilandstaat zich aanpast aan klimaatverandering. Speciale aandacht geeft de Seychellen echter aan hun blauwe economie en de daaruit voortkomende natuurlijke oplossingen om klimaatadaptatie en mitigatie te realiseren.

Blauwe economie is de motor

De blauwe economie van de Seychellen drijft grotendeels op visserijen toerisme. Zo zijn belangrijke exportproducten vis en visproducten, met name tonijn in blik. De blauwe economie heeft daarmee al een belangrijk aandeel in het inkomen van de inwoners. Als kleine eilandstaat liggen de Seychellen ook in de frontlinie als het gaat om de gevolgen van klimaatverandering. Zeespiegelstijging, en degradatie van koraalriffen door (tijdelijke) opwarming van de zee vergroten het risico op kusterosie. Samen met veranderende weerspatronen vormt dit een bedreiging voor de kusten en kritieke infrastructuur van de eilanden. Doordat er geld verdiend wordt met en op het omringende water, stranden en ecosystemen is duurzaam omgaan met deze inkomensbron noodzakelijk.

klimaatplanseychellen-fishermen
Free Images: fishermen

Onze partners

Samen met de Universiteit van de Seychellen hebben we de huidige status van de blauwe economie op de Seychellen bestudeerd en ontbrekende kennis blootgelegd. Daarnaast is er data verzameld en zijn er interviews gehouden met vertegenwoordigers op de eilanden. Met een workshop voor belanghebbenden zijn alle bevindingen getoetst.

Door deze samenwerking met de Wereldbank, lokale Universiteit en diverse ministeries heeft ook Deltares weer nieuwe kennis opgedaan over de toegevoegde waarde van de blauwe economie als het gaat om klimaatadaptatie. Kennis waarmee we ook andere partners weer verder helpen.

klimaatplanseychellen-sustainable-blue-economy

Deze pagina delen.