De opgave om Nederland en de wereld de komende generaties leefbaar te houden bij toekomstige klimaatextremen is van groot belang. Kennis en nieuwe (digitale) deltatechnologie zijn cruciaal voor een klimaatbestendig vestigingsklimaat in de toekomst. Met brede steun van een groot aantal publieke en private partners gaan de betrokken partijen samen op zoek naar andere wegen om de doelstellingen van het kennis- en innovatieprogramma ReThink the Delta te verwezenlijken. Wij gaan de komende jaren investeren in de coalitie, de samenwerking en het opleiden van een nieuwe generatie deltawerkers, die klaar staan voor de toekomst.

Over ‘ReThink The Delta’

Binnen het ‘ReThink The Delta’-programma hebben meer dan 73 partijen hun kennis- en innovatiekracht gebundeld en is een voorstel ingediend om generatie-overstijgende existentiële vraagstukken te beantwoorden. Hoe blijven Nederland en de rest van de wereld leefbaar als de zeespiegel twee tot drie meter stijgt? En, wat gaan we doen met de extreme droogte, bodemdaling en hevige neerslag?

Meer informatie

Deze pagina delen.