Het onderzoek biedt een geïntegreerde beoordeling van de veiligheid en staat van bruggen en kademuren in een interactief beslissingsondersteunend platform gebaseerd op waarden van alle belanghebbenden. “Ons steeds verbeterende, probabilistische model gebaseerd op een combinatie van monitoringsdata en fysische modellen zal nauwkeuriger en sneller dan nu aangeven of maatregelen aan de infrastructuur nodig zijn,“ aldus Korff, die nauw samen werkt met een consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Het onderzoek is onderdeel van een brede NWA-call waarbij ook de onderzoeken vanuit de Faculteit Bouwkunde (TU Delft) en Universiteit Twente zijn gehonoreerd. Ze krijgen daartoe gezamenlijk bijna drie miljoen euro toegewezen. De call komt voort uit een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en NWO, met medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Kademuren Amsterdam

Uitwerken van baanbrekende vernieuwingen

Mandy Korff: “Het NWA onderzoek geeft ons de kans om echt een sprong voorwaarts te maken; er zullen enkele baanbrekende vernieuwingen worden uitgewerkt, zoals het combineren van modellen en monitoring op veel uitgebreidere schaal dan we nu doen. Het vertrekpunt van het onderzoek is dat het mogelijk wordt bestaande kades en bruggen langer veilig in gebruik te houden. Hiervoor is veel informatie nodig, maar ook vooral betekenisvollere, transparante informatie. Een kademuur of een brug is vaak al lang geleden gebouwd, soms meer dan 100 jaar geleden. En bestaat uit veel verschillende onderdelen, zoals houten palen, vloeren en het metselwerk dat we zien aan de waterkant. Door een combinatie van verschillende technieken kunnen we betere voorspellingen maken over hoe lang een kade of brug nog mee kan. Het vernieuwen van dergelijke constructies heeft een grote impact op de steden en de inwoners. Het project neemt deze impact en de waardes die de constructies hebben ook mee.

Nauwe betrokkenheid, kans op sneller resultaat

Volgens Korff heeft ze voor haar deel van het onderzoek een zeer sterk en divers consortium bijeengebracht. “Er zijn kennispartijen, monitoringspartijen, ingenieursbureaus en vertegenwoordigers van bewoners en erfgoedspecialisten. Doordat eigenlijk iedereen al op een of andere manier bij de uitdaging van kades en bruggen betrokken is verwachten we daarop snel door te kunnen bouwen. Door de nauwe betrokkenheid van de marktpartijen is de kans op snelle toepassing zo groot mogelijk gemaakt.”

Lees meer over het onderzoek en de call van NWA in het volledige nieuwsbericht van NWO.

Deze pagina delen.