De Grote Maaskantprijs wordt een keer in de twee jaar toegekend aan één of meerdere personen die zich in bijzondere mate hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur door publicitaire-, onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten.

Dat NL2120 deze prijs mocht ontvangen kwam als een verrassing, want we zijn pas sinds mei dit jaar echt van start. Als een van de partijen in NL2120 zien we de prijs daarom vooral als een opsteker voor al het werk dat aan NL2120 vooraf is gegaan, zoals Ruimte voor de Rivier en het Building with Nature-programma van Ecoshape.

Bregje van Wesenbeeck, wetenschappelijk directeur bij Deltares.

"Met de NL2120-visie van Wageningen University & Research als basis, werken pioniers samen aan een nieuw verhaal. Daarin vormen natuurlijke oplossingen of Nature-based Solutions de sleutel tot het versnellen van allerlei transities. Het collectief ziet de prijs als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg en om hard aan de slag te gaan”, besluit Bregje.

Nieuw tijdperk

De jury roemt de manier waarop NL2120 een ‘steekhoudende ruimtelijke toekomstvisie’ ontwikkelt. “Het collectief bundelt kennis, beleid en ondernemerschap om urgente ruimtelijke transities vorm te geven. Het laat zien dat het vormgeven aan complexe samenwerkingen daarvoor essentieel is en markeert daarmee het begin van een nieuw planologisch, stedenbouwkundig en architectonisch tijdperk. Het collectief ontvangt de Grote Maaskantprijs als beloning en als aanmoediging voor deze aanpak”, aldus de jury.

De jury van de Grote Maaskantprijs bestaat uit Sanne van den Breemer, Onno Dwars, Meta Knol, Ekim Tan en Deltacommissaris Co Verdaas ziet dat “het collectief NL2120 op inspirerende en visuele wijze de noodzaak en de kansen agendeert van integrale gebiedsontwikkeling gebaseerd op duurzame en klimaatbestendige land- en watersystemen. Met het oprichten van een consortium van kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, groene maatschappelijke organisaties en overheden, heeft NL2120 een schaalsprong doorgezet.”

In mei 2024 vond de officiële startbijeenkomst van NL2120 plaats in Dordrecht

Wat is NL2120?

In 2023 ontving het consortium achter NL2120 een toekenning uit het Nationaal Groeifonds om de toepassing van Nature-based Solutions op te schalen. Naast de op uitvoering gerichte regionale uitwerkingen, is een kennis- en innovatieprogramma opgezet waarvan Deltares een van de kennispartners is.

In NL2120 werken overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennis- en beroepsinstellingen samen tien jaar lang aan nature-based oplossingen voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen.

Het programma bestaat uit tien inhoudelijke werkstromen, waarin Deltares samen met de WUR met name aan de lat staat voor de fysisch-ecologische, sociaal-economische en institutionele kennis en de kennisintegratie.

Consortium NL2120 bestaat uit Stichting Ecoshape (een vertegenwoordiging van Boskalis, van Oord, Arcadis, HKV, RHDHV, Sweco, Witteveen+Bos e.a.), de provincie Fryslân, de gemeentes Dordrecht en Rotterdam, Staatsbosbeheer, kennisinstellingen Deltares, Wageningen University & Research, TU Delft, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en een brede reeks natuurorganisaties (ARK Rewilding NL, De Noordzee, IUCN NL, IVN, Natuur & Milieu, Natuur & Milieu Federaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming en WNF) en de opleidingsinstellingen COE Groen, Deltaplatform en Yuverta/Aeres.

Deze pagina delen.