PREPSOIL Kick-off meeting

Het PREPSOIL-project

Geschat wordt dat tussen 60% en 70% van de Europese bodems ongezond zijn. De belangrijkste oorzaken van bodemdegradatie zijn gebrek aan kennis en bewustzijn van het belang van bodemgezondheid op de lange termijn. Dit tast het vermogen van de bodem aan om de ecosysteemdiensten te leveren die cruciaal zijn voor onze planeet en samenleving.

In de EU-missie "A Soil Deal for Europe" wordt bewustwording en kennis over bodemgezondheid gezien als een belangrijk onderdeel om de transitie in te zetten naar gezonde bodems in 2030. De missie stelt een benadering voor met onderzoek en innovatie, gericht op impact en gebaseerd op publiek beschikbare wetenschap en een sterke betrokkenheid van actoren en belanghebbenden.

PREPSOIL hanteert een proactieve benadering, mét belanghebbenden en gebruikmakend van zowel offline als online faciliteiten om ook op lange termijn interactie te faciliteren. Bovendien gaat PREPSOIL werken aan een verbeterde kennisbasis voor en bewustwording over gezonde bodems naar meerdere belanghebbenden. Het webportaal van PREPSOIL wordt beschouwd als de Europese "one-stop-shop" voor alle informatie, middelen en digitale tools voor de actoren en belanghebbenden van de missie. Het biedt een open-source werkruimte, inclusief samenwerkingsinstrumenten, die kunnen worden uitgebreid voor alle onderdelen van de bodemmissie.

Er wordt een interactieve strategie opgezet, met betrokkenheid van diverse actoren ‘bodembehoeften’ in kaart te brengen. Met deze betrokkenen wordt de dialoog gevoerd en de kennisbasis opgebouwd om ons te helpen om op regionaal niveau deze 'bodembehoeften' op te pakken en uit te werken in Living Labs (LL's) en LightHouses (LH's) voor bodemgezondheid. Daarnaast wordt gekeken hoe dit richting kan geven aan de toekomstige nationale monitoringmechanismen voor bodemgezondheid. Ook worden Living Labs in kaart gebracht en er wordt gekeken hoe mbv “business plan models” Living Labs voor bodemgezondgeid opgezet kunnen worden in verschillende regio’s in Europa.

Voor meer info en/of om op de hoogte te blijven, kun je PREPSOIL volgen via: www.prepsoil.eu

Deze pagina delen.