Neem coïncidentie van stormopzet en rivierafvoer mee in overstromingsrisico’s

Met een mondiale modelstudie toont Eilander aan dat in bijna één-vijfde (19,7%) van de delta’s wereldwijd, coïncidentie van stormopzet en rivierafvoer het dominante proces is tijdens hoogwater. Als coïncidentie niet wordt meegenomen in deze modellen wordt het gevaar onderschat voor 30,7 miljoen op een totaal van de 332,0 miljoen (9,3%) mensen die gemiddeld jaarlijks worden blootgesteld aan overstromingen in delta’s.

Om rekening te houden met coïncidentie bij het analyseren van mogelijke maatregelen tegen overstromingen zijn echter modellen met meer detail nodig. Hiervoor ontwikkelde Eilander een raamwerk waarmee overstromingen in delta’s overal ter wereld in meer detail geanalyseerd kunnen worden. Hij paste dit toe op de delta van de Pungwe en de Buzi rivieren in Mozambique. Deze delta is in 2019 en 2021 getroffen door overstromingen als gevolg van de orkanen Idai en Eloise en ondervindt daar nog steeds de gevolgen van.

Bij deze casus zien we door coïncidentie dat extreme gebeurtenissen meer schade opleveren. Een overstroming die gemiddeld eens in de honderd jaar voorkomt resulteert bijvoorbeeld in 12% meer schade.

Promotieonderzoek live te volgen

Dirk Eilander verdedigt zijn proefschrift op dinsdag 22 november om 9:45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Promotor: prof.dr. P.J. Ward, Professor of Global Water Risk Dynamics aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Copromotor: dr.ir. H. Winsemius. Senior researcher/advisor hydrology bij Deltares

Deze pagina delen.