De aquathermieviewer is uitgebreid om meer inzicht te bieden in de haalbaarheid en robuustheid van aquathermie als warmtebron en om beter aan te sluiten bij het transitieproces naar Aardgasvrij. Daartoe zijn interactieve kaarten toegevoegd, die die de effecten laten zien van keuzes over de intensiteit van de warmtewinning, de natuurlijke variatie, mogelijke ecologische risico’s, beschikbare opslagcapaciteit en financiële haalbaarheid van een warmtenet. Nieuwe is dat gebruikers nu ook de potentie van TED kunnen bekijken via de viewer. Specifiek voor TEO is een extra functionaliteit ‘de gebiedsanalyse’ toegevoegd. De gebruiker kan in de webviewer potentiescenario’s doorrekenen door te variëren met factoren en waarbij rekening wordt gehouden met uitputting van de bron.

Rutger van der Brugge, projectleider en transitiedeskundige bij Deltares: “De nieuwe viewer gaat echt een stap verder dan alleen maar snel inzicht krijgen of aquathermie kansrijk is voor een specifieke locatie. De toevoegingen zijn nuttig voor gebruikers die actief zijn in de Regionale Energie Strategie en Transitievisie Warmte, of op een specifieke locatie aquathermie willen toepassen”.

Bekijk de aquathermieviewer op: www.aquathermieviewer.nl.

Aquathermie kaart
Screenshot van de Aquathermieviewer. Potentie van aquathermie in kaart.

De update is uitgevoerd binnen het programma WarmingUP ontwikkeld door Deltares, Syntraal, KWR en Mapgear B.V., met medewerking van STOWA, Rijkswaterstaat en Netwerk Aquathermie. Met de interactieve kaarten die de aquathermieviewer biedt kunnen gemeenten, energiestrategen, ontwikkelaars en waterbeheerders aquathermie een plek geven in het beleidsproces, projectontwikkeling en vergunningverlening.

Alle berekeningen met betrekking tot TEO zijn door Deltares, die de projecteleiding had, gemaakt met behulp van hydrologische modellen. Het project valt binnen WarmingUP onder het thema Aquathermie, waarvan Deltares de trekker is. Deltares ziet de bijdrage van aquathermie in het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving groeien en vindt het belangrijk dat opschaling op een verantwoorde wijze moet gebeuren. Dit betekent dat er meer inzicht nodig is in de factoren die de potentie beïnvloeden en dat er moet aandacht zijn voor het verdelingsvraagstuk van de warmte uit het watersysteem. Naast de kansen doet Deltares vanuit het warmtecollectief WarmingUP ook onderzoek naar de risico’s, denk aan eventuele gevolgen voor de ecologie. Deze kennis wordt onder andere via deze webviewer zo goed mogelijk ingebracht in het beleidsproces van de Regionale Energie Strategie en Transitievisie Warmte.

Deze pagina delen.