In 2005 bezocht ik de klimaatconferentie in Montreal. In die tijd was het nog niet mogelijk om de wereld van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie te verbinden. Spreken over ‘aanpassing aan klimaatverandering’ werd gezien als ondermijning van de toewijding aan het tegengaan van klimaatverandering.

Zestien jaar later is dit een door de werkelijkheid achterhaald standpunt. Het recent verschenen IPCC- rapport is een ernstige waarschuwing aan ons allemaal: de ontwikkelingen in het klimaat gaan sneller dan verwacht, en de gevolgen worden ernstiger dan tot nog toe aangenomen. We moeten dus sneller én meer doen om de klimaatafspraken uit Parijs waar te maken én we moeten nu al heel veel doen om de wereld leefbaar te houden. Hoe trager we onze energietransitie doorvoeren, hoe ernstiger de gevolgen zijn. Die gevolgen zijn er nu al en worden dramatischer voor de generaties die nog geboren worden.

Aanpassen aan klimaatverandering vraagt óók nu actie: grote aanpassingen in ons ruimte- en landgebruik of onze infrastructuur vragen altijd veel tijd. We moeten daarom onderzoeken in hoeverre we vooruit kunnen werken: we kunnen onze kinderen niet opzadelen met de rekening van de energietransitie én de rekening van adaptatiemaatregelen.

Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie: we meten en monitoren zorgvuldig de ontwikkelingen en werken in het Deltaprogramma aan strategische verkenningen voor de lange termijn. Maar wat we deze zomer in Duitsland, België en Limburg hebben gezien, is dat we verrast kunnen worden door ‘ongekende’ gebeurtenissen: omstandigheden die niet in onze statistiek en modellen voorkomen. We moeten onze veiligheid en de maakbaarheid ook niet overschatten.

Bij Deltares bepleiten we daarom om bij ruimtelijke beslissingen veel meer rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze Delta en de toekomstige kosten om het land draaiende te houden.

En het staat als een paal boven water: hoe ambitieuzer we zijn in het afremmen van de opwarming van de aarde, des te groter de kans dat we met ons bodem- en waterbeheer succesvol zijn in het beschermen van onze welvaart en welzijn.

Dus ik reken op leiderschap in Glasgow!

Annemieke Nijhof
Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares

Deze pagina delen.