We zijn trots op de nieuwe classificatie van de kustgebieden van de wereld, die deze week is gelanceerd in de vorm van de Coastal Hazard Wheel applicatie

Gepubliceerd: 2 september 2022

Met deze applicatie ondersteunen wij kustlanden en organisaties als FAO bij hun inspanningen om gezonde kustecosystemen en veerkrachtige gemeenschappen in kustgebieden te realiseren, waaronder de SIDS eilanden. Het verminderen van risico’s (waaronder overstroming en zoutwater indringing) in kustgebieden is een belangrijke wereldwijde uitdaging. Vooral voor de kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS) is de urgentie hoog.

De nieuwe classificatie, risico analyse en klimaat adaptatie richtlijn bouwt voort op de Coastal Hazard Wheel methodologie, een generiek raamwerk voor kustbeheer. De Coastal Hazard Wheel applicatie is een gratis webapplicatie. De applicatie maakt gebruik van de meest recente globale datasets, die afkomstig zijn van remote sensing of die het resultaat zijn van globale modelstudies. Met geavanceerde IT-modules is de kustlijn van de gehele wereld geclassificeerd tot een kustmilieu, waaraan een inschatting is gekoppeld op bepaalde risico’s, waaronder overstroming en zoutwater indringing. Deze applicatie verbetert de mogelijkheden tot gecoördineerde acties met betrekking tot klimaatadaptatie op lokale, regionale en nationale schaal.

De FAO en het Coastal Hazard Wheel initiatief (waar Deltares deel van uitmaakt) werken samen om het nieuwe wereldwijde kustclassificatiesysteem te testen en verder te ontwikkelen. Daarmee ondersteunen wij FAO om SIDS en de kustlanden bij hun inspanningen om gezonde kustecosystemen en veerkrachtige gemeenschappen aan kusten te realiseren.

De Coastal Hazard Wheel App is ontwikkeld door Deltares in nauwe samenwerking met het Coastal Hazard Wheel initiatief.