Marker Wadden

Marker Wadden is een eilanden groep van natuureilanden gelegen in het Markermeer. De eilanden zijn gemaakt met overtollig sediment afkomstig van de bodem van het meer. Ze zijn de afgelopen vijf jaar (2017-2022) grondig onderzocht. Het onderzoek spitste zich toe op de thema’s bouwen met fijn sediment, ecosysteem ontwikkeling en governance.

De Marker Wadden zijn aangelegd om het verlies van biodiversiteit in de omgeving tegen te gaan.  Opwervelend en zwevend sediment in het ondiepe meer had negatieve effecten op het voedselweb. Door de aanleg is de opwerveling verminderd en zijn op en boven water nieuwe plekken ontstaan voor natuurontwikkeling.

De afgelopen vijf jaar is er voortdurend onderzoek gedaan. Dat leverde een syntheserapport op en ook een beleidsevaluatie. Beiden kunt u op deze pagina downloaden.

De infographic hieronder geeft een korte samenvatting van de onderzoeksvragen en de feiten & cijfers uit het project (2022).