D-Geo FlowPiping is een faalmechanisme voor dijken en dammen waarbij onder invloed van grondwaterstroming zand vanuit granulaire lagen wordt verplaatst zodaning dat er een holle ruimte (de 'pipe') ontstaat die zich progressief kan ontwikkelen in tegengestelde richting van de grondwaterstroming. Indien de pipe voldoende tijd krijgt zich verder te ontwikkelen kan de pipe volledig doorgroeien richting de watergang en kan dit leiden tot het ondermijnen en falen van de waterkering.

Door verschillende wijzigingen in de veiligheidsbeoordeling voor piping in de afgelopen jaren, zoals het meenemen van het lengte-effect, de overgang naar de overstromingskansenbenadering, het verwijderen van de regel van Bligh en aanpassingen in het Sellmeijer model, voldoen veel meer dijken niet aan de eisen. Door deze ontwikkelingen is een noodzaak ontstaan voor meer geavanceerde pipingberekeningen.

Om dergelijke complexe situaties te kunnen beoordelen is D-Geo Flow ontwikkeld. D-Geo Flow bevat een Eindige Elementen piping analyse, gebaseerd op het model van Sellmeijer, om bij een gegeven waterstandsverloop te kunnen beoordelen of piping kan optreden.

D-Geo Flow – Piping

 

In D-Geo Flow is het mogelijk om 2D grondwaterstromingsberekeningen uit te voeren met gelaagde, heterogene grondopbouw.

 

De-Geo Flow bevat de volgende kenmerken:

  • Berekening van 2D grondwaterstroming,
  • De (aangepaste) Sellmeijer regel voor het voorspellen van het optreden van piping,
  • Mogelijkheid van het opzetten van complexe, meerlaagse ondergrond schematisaties ,
  • Grafische en numerieke presentatie van resultaten van grondwaterberekeningen en ontwikkeling van de pipe.

Warning: D-Geo Flow allows for a non-horizontal pipe trajectory. Pressures in a pipe are constant, not the head. Therefore, a sloped pipe will result in an invalid head in the pipe. Please schematize the pipe horizontally

Hoe kan ik D-Geo Flow krijgen?

Versie 2022.01 is beschikbaar via de download portal.

Mocht u invoer hebben van het eerdere prototype, dan stellen we deze nog beschikbaar. U kan het prototype ontvangen door contact op te nemen met software@deltares.nl.