Duurzame Delta GameDe Duurzame delta game is gemaakt voor het trainingen in het omgaan met de onzekerheden van de toekomst gericht op watermanagers en beleidsmakers. De spelers maken keuzes die grote gevolgen hebben in een gebied. De impact en mogelijke keuze paden komen ter discussie bij het spelen van dit spel.

Regelmatig worden workshops gehouden met beleidsmakers of op symposia en congressen met een gemengde groep. De Duurzame Delta Game helpt bij het delen en ontwikkelen van kennis om het waterbeheer voor te bereiden op de toekomst. Medewerkers van Deltares, de universiteiten van Utrecht, Maastricht en Twente, Carthago Consultancy, Pantopicon en het KNMI werken aan een onderzoek waarbij een spel gebruikt wordt om de toekomst te verkennen voor een rivierdelta. In dit spel wordt een groep van ca. 10 spelers gevraagd duurzame waterbeheermaatregelen te nemen voor een onzekere toekomst. Vervolgens gaat de tijd lopen en kunnen we zien wat er in de denkbeeldige Waasdelta en zijn omgeving gebeurt. Was er een hoog of laag water? Wat vinden de inwoners? En wat is er elders in Europa gebeurd?