D-Sheet Piling – Culmann

Specifieke functionaliteiten in deze module:

  • Verfijnde berekeningsmethode voor gronddrukcoëfficiënten
  • Modellering van niet horizontale maaivelden
  • Ongelijkmatig verdeelde belastingen
  • Initiële bouwfase voor de invoer van niet horizontale maaivelden, of ongelijkmatig verdeelde belastingen, waarbij een spanning- en vervormingsvrije beginsituatie ontstaat.

1098Invoerscherm voor grondparameters

De Culmann module is verkrijgbaar als onderdeel van het D-Sheet Piling Full Package. Voor meer informatie: Service packages.